SpStinet - vwpChiTiet

 

Triển khai chương trình Vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ 2018

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ cho biết, đang triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ (Chương trình Vườn ươm) năm 2018. Kinh phí cấp cho mỗi đề tài lên đến 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Chương trình Vườn ươm do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Thành Đoàn TP.HCM tổ chức. Trong đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là đơn vị quản lý và chủ trì thực hiện từ khâu tổ chức sơ tuyển, xét duyệt, cấp kinh phí và tổ chức nghiệm thu các đề tài. Chương trình Vườn ươm không giới hạn lĩnh vực đăng ký nghiên cứu. Nội dung khuyến khích các đề tài nghiên cứu vấn đề khoa học xã hội phục vụ cho công tác quản lý và phát triển trong các đối tượng thanh thiếu nhi thành phố. Chú trọng nghiên cứu cơ bản, có quan tâm đến nghiên cứu triển khai, ứng dụng gắn liền với mục tiêu và nội dung 15 chương trình nghiên cứu chuyên ngành của thành phố như: chương trình công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, công nghệ sinh học, vật liệu mới và công nghệ dược, công nghệ công nghiệp – tự động hóa, bảo vệ môi trường - tài nguyên và biến đổi khí hậu, an ninh thông tin, phát triển vi mạch, KH&CN năng lượng, nông nghiệp và công nghệ thực phẩm, y tế, nghiên cứu giảm ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, quản lý đô thị, giáo dục – thể dục thể thao và phát triển nguồn nhân lực,…

Ngoài ra, chương trình cũng khuyến khích các nội dung nghiên cứu khác như: khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị; nghiên cứu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, mảng xanh đô thị, cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn; nghiên cứu về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biên giới, hải đảo; nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi; nghiên cứu về sự tác động của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc; nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố;…

Chủ nhiệm đề tài tham gia theo hình thức cá nhân, là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP.HCM, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống. Cụ thể là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên - giảng viên trẻ, cán bộ công chức trẻ, cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc các cơ quan, trường học, trung tâm - viện nghiên cứu, sinh viên. Mỗi đề tài chỉ được đăng ký một chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài. Thời gian nhận hồ sơ sơ tuyển đến hết ngày 5/1/2018, tại Phòng Quản lý Khoa học – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1. Điện thoại: 08.38.233.363 - 0909.065.119. Email: vuonuomtst@gmail.com.

Sau vòng sơ tuyển, các chủ nhiệm đề tài sẽ trải qua vòng xét duyệt. Đề tài được xét duyệt sẽ được ban chủ nhiệm chương trình ký hợp đồng và cấp kinh phí hỗ trợ cho mỗi đề tài lên đến 150 triệu đồng, thời gian thực hiện đề tài không quá 12 tháng. Chương trình nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra các mô hình - giải pháp mới, hiệu quả, ươm tạo các nhà khoa học trẻ, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố và đất nước.

Các tin khác: