SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất hydroxit nhôm chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu trong nước

Hiện nay, nhu cầu về nguyên liệu nhôm hydroxit rất lớn. Nhôm hydroxit được sử dụng nhiều nhất để sản xuất nhôm kim loại và cho cả các ngành sản xuất, điển hình như lĩnh vực phụ gia cho cao su, polyme, gốm sứ, thủy tinh cao cấp. Nguyên liệu nhôm hydroxit này đòi hỏi yêu cầu rất cao về độ tinh khiết, độ trắng và độ mịn. Việt Nam mới chỉ sản xuất được sản phẩm alumin (sản phẩm đã nung ở nhiệt độ cao của nhôm hydroxit) làm nguyên liệu cho quá trình điện phân nóng chảy để sản xuất nhôm kim loại và sản phẩm nhôm hydroxit kỹ thuật (còn gọi là sản phẩm alumin hydrat) phục vụ cho các quá trình sản xuất phèn nhôm, gốm sứ thông dụng, vật liệu chịu lửa thông dụng. Nhìn chung, các sản phẩm chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cao để ứng dụng cho sản xuất vật liệu, phụ gia có giá trị gia tăng cao.

Việc hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nhôm hydroxit chất lượng cao là rất cần thiết và mang lại hiệu quả kinh tế do nâng cao được giá trị của nhôm hydroxit, đồng thời giảm được ngoại tệ do phải nhập khẩu các nguồn nhôm từ nước ngoài như hiện nay. Vì vậy, nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam do TS. Đỗ Thanh Hải làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất hydroxit nhôm chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu trong nước” trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 3/12016.

Một số kết quả của đề tài nghiên cứu:

1. Đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hydroxit nhôm hoạt tính dạng ướt từ nguồn nguyên liệu Việt Nam, bao gồm:

- Giai đoạn 1: tách loại silic. Giai đoạn này sử dụng CaO với tỷ lệ 70g CaO/lít dung dịch natri aluminat. Nhiệt độ thực hiện quá trình tách loại silic là 100oC, thời gian thực hiện quá trình tách loại silic là 60 - 80 phút.

- Giai đoạn 2: sau khi tách loại silic, dung dịch natri aluminat tiếp tục được tảy màu, sử dụng tác nhân oxi hóa H2O2 với tỷ lệ 2,5%, nồng độ H2O2 50%, nhiệt độ quá trình oxi hóa 70oC, thời gian thực hiện quá trình oxi hóa 45 - 60 phút, sử dụng xúc tác hydrotalxit nhằm hỗ trợ quá trình tảy màu, lượng xúc tác sử dụng là 2,5% (so với khối lượng natri aluminat). Với điều kiện trên, hiệu quả của quá trình tảy màu đạt cao nhất.

- Giai đoạn 3: sau khi tảy màu, thực hiện quá trình kết tinh tạo sản phẩm nhôm hydroxit. Quá trình kết tinh sử dụng tác nhân axit hóa là H2SO4 20 - 25%, nhiệt độ quá trình kết tinh 80oC, thời gian kết tinh khoảng 60 - 90 phút, pH dừng của quá trình kết tinh là 8 - 8,5.

Trên cơ sở các thông số công nghệ đã hoàn thiện, Dự án đã xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nhôm hydroxit từ nguồn natri aluminat.

2. Đã bổ sung thiết bị cho quá trình sản xuất nhôm hydroxit hoạt tính dựa trên dây chuyền thiết bị sẵn có của Công ty Cổ phần Hóa chất Phúc Lâm. Ngoài ra, dự án đã sửa chữa, cải tiến các thiết bị sẵn có nhằm phù hợp với quá trình sản xuất nhôm hydroxit từ nguồn nguyên liệu natri aluminat.

3. Chế tạo, lắp đặt bổ sung và cải tiến, sửa chữa các thiết bị sẵn có; hoàn thiện dây chuyền sản xuất nhôm hydroxit với công suất trên 20.000 tấn/năm. Ngoài ra, dự án đã thiết kế, chế tạo hệ thống thu gom, xử lý và tuần hoàn nước thải  cho quá trình sản xuất.

4. Sản xuất được 1.511 tấn nhôm hydroxit.

Việc hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nhôm hydroxit chất lượng cao đã giúp giảm đáng kể chi phí xử lý nước thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: