SpStinet - vwpChiTiet

 

Các loài sâu hại cây điều tại tỉnh Bình Phước và thử nghiệm phòng trừ một số loài sâu hại chính bằng thuốc hoá học và sinh học

Đề tài do các tác giả Lê Văn Bình (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) và Phạm Quang Thu thực hiện nghiên cứu xác định loài sâu gây hại trên cây cây điều ở một số huyện của tỉnh Bình Phước và đề xuất biện pháp phòng trừ.

Đề tài tiến hành điều tra xác định thành phần sâu hại trên cây điều, xác định một số loài sâu hại chính để ưu tiên cho phòng trừ; nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài sâu hại chính và thử nghiệm phòng trừ bằng thuốc hoá học diệt trừ các loài sâu hại chính ngoài hiện trường.
Kết quả cho thấy, thành phần loài sâu hại điều ở Bình Phước khá phong phú, tổng số loài là 37, trong đó có 25 loài sâu hại lá, 5 loài sâu hại thân, cành, 2 loài sâu hại quả và hạt, 1 loài hại nõn và 4 loài hại nõn, lá non và hoa. Qua đó cho thấy có 5 loài sâu hại chính và gây thiệt hại nặng cho cây điều ở Bình Phước là bọ phấn đầu dài (Alcides sp.) chuyên đục nõn; sâu róm đỏ (Cricula trifennestrata Helfer) chuyên hại lá; bọ xít muỗi (Helopentis antonii Sign) chuyên hại nõn, lá non và hoa; sâu xén tóc đục thân (Plocaederus obesus Gahan) chuyên hại thân, hại rễ; sâu xén tóc đục cành (Plocaederus sp.) chuyên hại cành.
Phòng trừ 5 loài sâu hại chính bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả cao như Basudin 50EC nồng độ 3%, Bassan 50EC nồng độ 0,30%, Bian 40EC nồng độ 2%, Ofatox 400EC nồng độ 40% đối với xén tóc đục cành, sâu róm đỏ 0,25%, Sherpa 25EC nồng độ 45% đối với xén tóc đục thân, sâu róm đỏ nồng độ 0,15% và Biocine 8000SC nồng độ 0,50%.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả