SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt các van đĩa tự động dải đường kính đến 1500mm, dải áp suất đến 12at dùng cho các công trình thủy lợi và trạm thủy điện

Nghiên cứu sản xuất thực nghiệm các van đĩa đường kính đến Ø1500 mm, áp lực đến 12at dùng cho công trình thủy lợi và trạm thuỷ điện, thay thế cho nhập ngoại là vấn đề cấp bách và cần được quan tâm đúng mức trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá các công trình thuỷ điện, trạm thuỷ lợi để nội địa hoá các thiết bị sản xuất trong nước thay thế dần các thiết bị nhập ngoại. Trong thuỷ điện, thuỷ lợi và nông nghiệp các thiết bị van, trong đó có van đĩa theo thống kê cho thấy nhập ngoại đến 50% đặc biệt là van có đường kính lớn và cột nước cao.

Dự án được hình thành từ kết quả nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở nghiên cứu thường xuyên: “Nghiên cứu sản xuất thực nghiệm các van đĩa đường kính đến Ø1.500mm, áp lực đến 12at dùng cho các trạm thủy điện thay cho nhập ngoại” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật và đề nghị làm dự án sản xuất thực nghiệm.

Đề tài này đã đưa ra quy trình chế tạo một số chi tiết chính của van đĩa đường kính DN600 cột áp cột áp thiết kế là 100 m cột nước, tuy nhiên với đường kính lớn hơn (như DN1200; DN1400) ở cột áp thiết kế khác thì kết cấu thay đổi sao cho vẫn đảm bảo điều kiện bền và tiết kiệm vật liệu nhất, vì vậy trong dự án sản xuất thử nghiệm, cần phải hoàn thiện kết cấu tối ưu nhất để: Đảm bảo điều kiện bền; Giảm khối lượng sản phẩm. Từ đó mới giảm được giá thành sản phẩm.

Trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu cấp thiết của các nhà máy thủy điện, trạm thủy lợi và dựa trên năng lực nghiên cứu, công nghệ chế tạo trong nước, nhóm nghiên cứu tại Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi do TS. Vũ Chí Cường làm chủ nhiệm, đã thực hiện dự án: “Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt các van đĩa tự động dải đường kính đến 1.500mm, dải áp suất đến 12at dùng cho các công trình thủy lợi và trạm thủy điện”.

Dự án đề ra hai mục tiêu: Làm chủ được công nghệ chế van đĩa đạt trình độ công nghệ tương đương với công nghệ Trung Quốc, Hàn Quốc về khả năng làm kín ở áp suất cao. Từ đó tiến hành sản xuất hàng loạt đáp ứng nhu cầu lớn ở trong nước khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt mới; Cạnh tranh với các van có tính năng tương đương của các nước trong khu vực tạo điều kiện cho ngành chế tạo các thiết bị thủy lợi chuyên dùng nước nhà phát triển.

Một số kết quả của dự án nghiên cứu:

- Đã hoàn thiện nghiên cứu, tính toán, thiết kế van đĩa DN1400 kiểu thủy lực kết hợp với đối trọng và van đĩa DN1200 kiểu động cơ điện - hộp số kết hợp với tay quay làm việc ở cột nước cao 100m cột nước.

- Đã hoàn thiện bản vẽ lắp, tập bản vẽ chế tạo công của van đĩa DN1400 kiểu thủy lực kết hợp với đối trọng làm việc ở cột nước cao 100m cột nước, van đĩa DN1200 kiểu động cơ điện – hộp số kết hợp với tay quay làm việc ở cột nước cao 100m cột nước và van đĩa DN600 kiểu thủy lực kết hợp với đối trọng làm việc ở cột nước cao 120m cột nước.

- Đã hoàn thiện chế tạo và khảo nghiệm thành công 2 van đĩa DN1400 kiểu thủy lực kết hợp với đối trọng làm việc ở cột nước cao 100m cột nước và 2 van đĩa DN1200 kiểu động cơ điện - hộp số kết hợp với tay quay làm việc ở cột nước cao 100m cột nước.

- Đã hoàn thiện lắp đặt, chạy có tải và đưa vào sử dụng công 2 van đĩa DN1400 kiểu thủy lực kết hợp với đối trọng và 2 van đĩa DN1200 kiểu động cơ điện - hộp số kết hợp với tay quay.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: