SpStinet - vwpChiTiet

 

Thúc đẩy truyền thông ứng dụng và đổi mới công nghệ

Ngày 23/11/2017 tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN- Bộ KH&CN phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ”.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Bộ KH&CN; bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng cùng lãnh đạo một số đơn trực thuộc Bộ KH&CN như: Đảng ủy Bộ; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Cục Sở hữu trí tuệ; Vụ Phát triển KH&CN địa phương; Báo Khoa học và Phát triển; Tạp chí KH&CN Việt Nam… Tham dự Hội thảo còn có các đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, trường đại học,… khu vực miền Trung.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, ông Trần Quang Tuấn nhận định, truyền thông KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng để truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN, vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, của các tầng lớp xã hội về vai trò, vị trí của KH&CN. Thông qua truyền thông, các thành tựu KH&CN, mô hình ứng dụng và đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả của sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống được truyền tải tới công chúng, từ đó tăng cường đổi mới sáng tạo, sáng kiến trong các hoạt động hàng ngày, trong sản xuất, trong học tập, nghiên cứu, dịch vụ và trong các lĩnh vực khác của đời sống của xã hội.

Trong thời gian gần đây, Đảng và Chính phủ đã dành sự quan tâm đến công tác truyền thông KH&CN, điều đó được thể hiện trong nhiều quyết sách quan trọng như: Nghị quyết 20 (Khóa XI), Nghị quyết 05 (Khóa XII), Nghị quyết 06 (Khóa XII); Luật KH&CN năm 2013, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 ban hành theo Quyết định số  418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) năm 2017 và trong nhiều văn bản quan trọng khác của Chính phủ và Bộ KH&CN.

Theo đó, công tác truyền thông KH&CN đã có một số kết quả ấn tượng, thông tin KH&CN đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Ông Trần Quang Tuấn phát biểu tại
Hội thảo

Tuy nhiên, ông Trần Quang Tuấn cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ, đó là truyền thông về các cơ chế, chính sách mới trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ chưa thực sự hấp dẫn, nội dung, hình thức truyền thông chưa được đổi mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học... chưa thực sự chủ động trong hoạt động truyền thông. Chưa có cơ chế cung cấp thông tin định kỳ về kết quả ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. 

Theo bà Vũ Thị Bích Hậu –Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, vai trò của truyền thông rất quan trọng. Chính sách hay kết quả nghiên cứu có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc rất nhiều vào truyền thông. Nếu không có các phương tiện thông tin đại chúng, các kết quả nghiên cứu cũng rất ít người biết đến hoặc nếu có cũng chỉ là thông qua nhóm nhỏ quan tâm, truyền miệng nhau không có sức lan tỏa rộng rãi.

Trong những năm qua, tại TP. Đà Nẵng, công tác truyền thông về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã chuyển tải những thông tin kiến thức bổ ích cho người dân. Truyền thông KH&CN của thành phố đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận. Truyền thông KH&CN đã góp phần nâng cao nhận thức, tri thức trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân nói chung về KH&CN, về vai trò của ứng dụng và đổi mới công nghệ trong thời kỳ hội nhập. Thông tin nhanh chóng, kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ ứng dụng và đổi mới công nghệ của Trung ương và địa phương. Truyền thông giúp cho hệ thống chính quyền của Thành phố đồng thuận ủng hộ các chủ trương chính sách để đổi mới và ứng dụng công nghệ (như sự ủng hộ của Hội đồng Nhân dân Thành phố trong việc ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ); Giới thiệu và kết nối được các công nghệ mới, công nghệ tiến tiến và phù hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố một cách bền vững.

Đồng quan điểm với ông Trần Quang Tuấn, bà Vũ Thị Bích Hậu cho rằng, thực tế các nhà khoa học không muốn nói về mình, nên đôi khi truyền thông còn hạn chế vì không có đủ thông tin. Kinh phí ít cũng là một hạn chế cũng là của công tác truyền thông KH&CN. Cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông để thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu tới cộng đồng, từ đó những đơn vị có nhu cầu mới biết để ứng dụng, bà Vũ Thị Bích Hậu nhấn mạnh.


Bà Vũ Thị Bích Hậu báo cáo tại
Hội thảo

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN cũng khẳng định vai trò của truyền thông KH&CN vô cùng quan trọng. Hoạt động thông tin, truyền thông góp phần đẩy nhanh ứng dụng và đổi mới công nghệ tới thực tiễn góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số. Truyền thông cũng góp phần tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động ứng dụng và đổi mới công nghệ. Khuyến khích, hỗ trợ và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động KH&CN.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đánh giá cao hoạt động truyền thông KH&CN trong thời gian vừa qua. Công tác truyền thông đã có nhiều đổi mới góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học đến với thực tiễn sản xuất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu cũng cho rằng, công tác truyền thông KH&CN cần được quan tâm đúng mức. Giải pháp các đại biểu đưa ra tạo cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động truyền thông KH&CN; Tăng cường liên kết về hoạt động truyền thông KH&CN giữa Trung ương và địa phương; Tăng nguồn kinh phí cho hoạt động này, đồng thời sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị tham gia vào hoạt động truyền thông KH&CN cũng là một yếu tố hết sức quan trọng góp phần đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong thời gian tới.


Toàn cảnh
Hội thảo

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: