SpStinet - vwpChiTiet

 

Hoàn thiện công nghệ - thiết bị sản xuất giấy in độ trắng thấp

Ở một số nước trên thế giới, các sản phẩm giấy có độ trắng trung bình và độ trắng thấp được sử dụng cho các ấn phẩm in ấn và vở viết. Xu hướng này được thể hiện qua các tiêu chuẩn và quy chuẩn của các nước như: tiêu chuẩn JIS P3101 về giấy in của Nhật Bản cấp A là ≥75%ISO; CNS P2003 về giấy in cấp A của Đài Loan là ≥78%ISO, CNS P2027 về giấy viết cấp A là ≥78%ISO;…, trong khi ở Việt Nam theo TCVN 6886:2001 đối với giấy in cấp A là trên 88% ISO.

Ở Việt Nam, các nghiên cứu gần đây cho thấy giấy dùng cho in sách giáo khoa, độ trắng phù hợp nhất với thị giác học sinh là 73 ÷ 75% ISO, độ trắng này tương đương với độ trắng của giấy dùng để in sách giáo khoa của Nhật Bản. Trong khi đó, với xu thế tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, định hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì xu hướng sử dụng các sản phẩm giấy in, giấy viết có độ trắng tự nhiên, độ trắng thấp là tất yếu. Hơn nữa, với sự hỗ trợ sản xuất của Tổng công ty giấy Việt Nam, việc cần hoàn thiện công nghệ, phát triển thị trường là hướng đi nhằm quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng hiện nay.

Kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in độ trắng thấp” đã được nghiệm thu năm 2013, được đánh giá là có thị trường tiềm năng, cần hoàn thiện công nghệ và sản xuất với quy mô lớn. Với mục đích giảm sử dụng hóa chất tẩy trắng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, năm 2014 Công ty TNHH Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô (nay là Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô) đã tiếp tục được Bộ Công Thương giao thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ - thiết bị sản xuất giấy in độ trắng thấp”. Dự án do TS. Cao Văn Sơn dẫn đầu, tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện trên cơ sở dây chuyền sản xuất hiện có của Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016.

Dự án đã đạt được kết quả như sau:

1/ Hoàn thiện quy trình công nghệ tẩy trắng bột giấy trong thí nghiệm và trên hệ thống pilot tại Viện công nghiệp Giấy và Xenluylô.

2/ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giấy in độ trắng thấp.

3/ Sản xuất thử nghiệm thành công 05 đợt với tổng khối lượng sản phẩm giấy in độ trắng thấp các loại là 506,080 tấn. Từng bước tiếp cận thị trường và tiêu thụ được 88,4% khối lượng sản phẩm. Tổng doanh thu đạt được 8,7 tỷ đồng.

Kết quả của dự án là hoàn thiện được 02 quy trình ổn định, khả thi về công nghệ tẩy trắng bột giấy và công nghệ sản xuất giấy in độ trắng thấp. Sản xuất thành công hơn 500 tấn sản phẩm đạt chất lượng. Kết quả của dự án là cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng thị trường trong nước hiện nay.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: