SpStinet - vwpChiTiet

 

Hệ thống xử lý nước chạy thận nhân tạo

Là một ứng dụng cụ thể được giới thiệu trong buổi báo cáo phân tích xu hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trực tuyến, điều khiển từ xa và tự động hóa trang thiết bị y tế, do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức vào sáng 08/12/2017, tại 79 trương Định, Quận 1, TP.HCM.

Chương trình chi tiết bao gồm:

Phần I: Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trực tuyến, điều khiển từ xa và tự động hoá trang thiết bị y tế.

- Khái quát về trang thiết bị y tế.

- Ngành thiết bị y tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

- Tình hình về ứng dụng công nghệ trực tuyến, điều khiển từ xa và tự động hoá trang thiết bị y tế trên thế giới.

Trình bày: KS. Hứa Phú Doãn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế.

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tự động hoá trang thiết bị y tế

Trình bày: KS. Đỗ Huỳnh Hải Yến, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM.

Phần III: Giới thiệu hệ thống cảnh báo sớm nước chạy thận nhân tạo điều khiển trực tuyến, tự động và từ xa bằng vi xử lý

- Tổng quan về hệ thống xử lý nước chạy thận nhân tạo.

- Giới thiệu hệ thống cảnh báo sớm nước chạy thận nhân tạo điều khiển trực tuyến, tự động và từ xa bằng vi xử lý.

- Giới thiệu một số kết quả ứng dụng tại TP.HCM.

- Tư vấn và tính toán hiệu quả đầu tư cho hệ thống.

Trình bày: - KS. Hứa Phú Doãn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế.

- KS. Nguyễn Ngọc Đăng Tuyên, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế.

Phần IV: Thảo luận

 

Mô hình hệ thống cảnh báo sớm nước chạy thận nhân tạo điều khiển tự động và từ xa bằng vi xử lý sẽ được trưng bày tại buổi báo cáo.

 

Để tham dự, Quý vị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Phòng Cung cấp Thông tin); 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM;  ĐT: (028) 3824 3826 (Hải Yến) - Fax: (028) 3829 1957; Emal: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn.

Quý vị có thể tải Thư mời, Phiếu đăng ký hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.

 

Các tin khác: