SpStinet - vwpChiTiet

 

Tọa đàm khoa học về các giải pháp chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN

Trong khuôn khổ các nghiên cứu về giải pháp tài chính cho KH&CN, ngày 17/11//2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học trao đổi về các giải pháp tài chính, tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ đã trình bày những kết quả nghiên cứu về đánh giá thực trạng doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN, xác định các rào cản cũng như những vướng mắc trong chính sách tài chính, tín dụng trong đầu tư cho KH&CN của doanh nghiệp, kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN thông qua các giải pháp tài chính, gợi suy cho Việt Nam…

Cán bộ nghiên cứu trình bày tại buổi tọa đàm

Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập, cạnh tranh không dựa vào giá thành mà phải dựa trên chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm, do đó KH&CN cần được phát huy. Thực tế cho thấy nhu cầu rất lớn về đầu tư cho KH&CN của các doanh nghiệp, nhu cầu giải quyết những rào cản, vướng mắc khi thực hiện chính sách tài chính, tín dụng và nhu cầu bổ sung các chính sách khuyến khích của nhà nước. Các nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tài chính và tín dụng nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN như: giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong văn bản chính sách, giải quyết những vấn đề tồn tại trong thực tiễn và giải quyết các vấn đề vĩ mô về chính sách KH&CN và đổi mới…

Các bài trình bày đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các cán bộ tham gia. Qua buổi tọa đàm, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã xác định đây là vấn đề cấp thiết cần được đầu tư nghiên cứu để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tăng cường thu hút đầu tư của xã hội cho KH&CN trong giai đoạn tới.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: