SpStinet - vwpChiTiet

 

Các hợp chất diterpen phân lập từ loài san hô mềm – Lobophytum compactum

Đề tài do các tác giả Đinh Thị Thu Thủy, Châu Văn Minh, Trần Thu Hà, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Phương Thảo… (Viện Hóa sinh biển – Viện KH&CN VN) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc của 3 hợp chất diterpen dạng khung loban từ dịch chiết methanol của loài san hô mềm Lobophytum compactum.


Hình minh họa.

Đề tài tiến hành nghiên cứu cơ bản về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài san hô mềm thuộc chi Sarcophyton và Lobophytum sinh sống tại các vùng biển Việt Nam. Từ dịch chiết methanol của loài san hô mềm Lobophytum  compactum, 3 hợp chất deterpen dạng khung loban đã được tinh sạch. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định lần lượt là lobatrien (1), lobatrienolid (2) và lobatrientriol (3) bằng sự kết hợp các phương pháp phổ khối lượng (ESI-MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D-and 2D-NMR). Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được phân lập từ loài san hô mềm L.compactum.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 1/2012)

Các tin khác: