SpStinet - vwpChiTiet

 

Xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam

Tối ưu quá trình phát triển, góp phần tăng năng suất cây trồng; tối thiểu lượng phân bón bị hao hụt do xói mòn đất, sự bay hơi hay do sự kết dính vào trong đất;... là một số ưu điểm của phân bón chậm phân giải, giúp cho sản phấm này được sử dụng ngày càng nhiều tại nhiều nước trên thế giới. Để cung cấp góc nhìn toàn cảnh về nội dung này, báo cáo phân tích xu hướng công nghệ "Nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam" sẽ được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức vào sáng 16/11/2017, tại 79 Trương Định, Quận 1.

Chương trình chi tiết bao gồm:

Phần I: Tổng quan xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải trên thế giới và Việt Nam.
1. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm tại Việt Nam.
2. Nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải để nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm trên thế giới và Việt Nam.
Trình bày: TS. Lê Công Nhất Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.
Trình bày: CN. Nguyễn Trung Hiếu – Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
 

Phần III. Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
1. Xu hướng thị trường phân bón và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam.
2. Nghiên cứu sản xuất phân bón chậm phân giải tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (sản phẩm phân bón cao cấp phân urea bọc NBPT (230 ppm) và DCD (950 ppm) – N46 PLUS.
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón chậm phân giải trên cây trồng tại Việt Nam (tiết kiệm 30% phân bón).
Trình bày: KS. Văn Tiến Thanh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
- Th.S Lâm Văn Thông – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.


Phần VI: Thảo luận.
 

Để tham dự, Quý vị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Phòng Cung cấp Thông tin); 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM;  ĐT: (028) 3824 3826 (Hải Yến) - Fax: (028) 3829 1957; Emal: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn.

Quý vị có thể tải Thư mời, Phiếu đăng ký hoặc Đăng ký trực tuyến tại đây.

Các tin khác: