SpStinet - vwpChiTiet

 

Lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN

“Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN, xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua việc hình thành Quỹ phát triển KH&CN, Qũy Đổi công nghệ Quốc gia, các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ quy mô quốc gia đến quy mô địa phương, các chương trình quốc gia thuộc các Bộ ngành…”

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định như vậy tại Hội thảo “Đổi mới công nghệ - Vai trò của doanh nghiệp, Tổ chức KH&CN và Cơ quan quản lý”, tổ chức ngày 26/10/2017 tại Hà Nội, do Qũy Đổi mới công nghệ Quốc gia, Bộ KH&CN tổ chức.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có ông Hoàng Văn Phong, nguyên Chủ tịch Hội đồng chính sách KH&CN Quốc gia, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng nhiều đại diện đến từ viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trong cả nước.

Coi trọng hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Hội thảo được tổ chức nhằm khuyến khích sự kết hợp của ba nhà: “Nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học”. Tại Hội thảo, 6 báo cáo đã được trình bày xoay quanh chủ đề chính như: Tổng quan một số hoạt động thúc đẩy đổi mới công nghệ đã triển khai từ các Bộ ngành nói chung và của Bộ KH&CN nói riêng; Nghe các báo cáo và tổng hợp ý kiến của đại diện của các chủ thể là đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức khoa học để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Trao đổi thảo luận sâu để thống nhất các ý kiến đề xuất đối với từng chủ thể và cơ chế phối hợp hiệu quả để hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ sẽ có những thành công lớn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhận định, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ KH&CN đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Việc xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN, xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua việc hình thành các Quỹ phát triển KH&CN, Qũy Đổi công nghệ Quốc gia, các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ quy mô quốc gia đến quy mô địa phương, các chương trình quốc gia thuộc các Bộ ngành. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam cũng như của  các Bộ, ngành trong việc tập trung nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy KH&CN  và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng cho rằng, tính đến nay sau một thời gian triển khai hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ từ các Bộ, ngành, địa phương, với những những thuận lợi và không ít những khó khăn sau khi đi vào thực tế cũng như việc phối kết hợp giữa ba nhà. Bên cạnh đó, năng lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất khiêm tốn so với các doanh nghiệp ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

Giám đốc Qũy Đổi mới công nghệ Quốc gia Nguyễn Đình Bình phát biểu tại Hội thảo.

Ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Qũy Đổi mới công nghệ Quốc gia cũng nhận định, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, vai trò của doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Doanh nghiệp đóng vai trò chủ động, là trung tâm của hoạt động đổi mới công nghệ. Đổi mới công nghệ là nhu cầu tự thân vận động của doanh nghiệp, nhà nước chỉ tạo môi trường pháp lý thuận lợi, chứ không làm thay. Đổi mới công nghệ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường sản phẩm, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm mới, quy trình mới, công nghệ mới.

Đẩy mạnh liên kết

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, trong xu thế hiện nay vai trò của doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Doanh nghiệp phải là đối tượng trung tâm của đổi mới sáng tạo, vì vậy Nhà nước cần tạo điều kiện đẩy mạnh hơn nữa các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường mối quan hệ của Ba nhà;…

Khẳng định doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đổi mới công nghệ, tuy nhiên, ông Trương Minh Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE) cũng cho rằng, để hoạt động thực sự có chuyển biến về chất, thực sự đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội cần có sự tăng cường, phối kết hợp chặt chẽ, mật thiết với nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Mạnh Quân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng nhận định, đổi mới công nghệ là một trong những động lực để doanh nghiệp hội nhập thành công và nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Trong quá trình này, tổ chức KH&CN đóng vai trò rất quan trọng, như một cầu nối giữa chính sách và doanh nghiệp và là chất xúc tác cho quá trình chuyển hóa chính sách, nguồn lực Chính phủ thành giải pháp công nghệ hữu ích cho doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng ghi nhận những ý kiến chia sẻ cũng như những đề xuất của các đại biểu tham dự. Thứ trưởng cho rằng, để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước không cách nào khác phải đặt doanh nghiệp làm vị trí trung tâm. Tuy nhiên để làm được điều này các doanh nghiệp cũng cần đặt đầu bài lại với các tổ chức nghiên cứu, cơ quan nhà nước xem mình cần gì, cần hỗ trợ ra sao thể thực hiện việc đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng cũng đề nghị Qũy Đổi mới công nghệ Quốc nên xem xét, nghiên cứu thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp; xây dựng sổ tay hướng dẫn chung về cách thức hoạt động, vận hành chung về thủ tục cơ chế cho doanh nghiệp. Đặc biệt, nên nghiên cứu việc giảm thủ tục gọn nhẹ, từ lúc đơn vị đề xuất nhiệm vụ đến khi ký hợp đồng, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất trong quá trình đổi mới công nghệ.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: