SpStinet - vwpChiTiet

 

Đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp về xác lập và bảo vệ quyền đối với các tài sản trí tuệ

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN) cho biết, trong tháng 10/2017 đã tổ chức thành công 3 khóa đào tạo “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” với các nội dung về vai trò của các tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D. Sắp tới, Trung tâm tiếp tục triển khai các khóa đào tạo của Modul 2 với nội dung “Xác lập và bảo vệ quyền đối với các tài sản trí tuệ”.

Lớp đào tạo “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” thuộc khuôn khổ Chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực phía Nam nắm bắt và triển khai nội dung quản trị tài sản trí tuệ trong kinh doanh, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.

Mỗi khóa học được thiết kế trong vòng 5 ngày để đảm bảo các học viên nhận diện được các tài sản vô hình trong doanh nghiệp, hiểu rõ các chức năng và nhiệm vụ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền tác giả để có thể cân nhắc trước khi áp dụng bảo vệ tài sản trí tuệ do mình tạo ra hoặc nhượng quyền. Đồng thời, học viên biết cách từng bước thực hiện các hành vi quản trị, phân tích các rủi ro và cân đối ngân sách khi thực hiện biện pháp bảo vệ phù hợp hoặc xác lập quyền cho các tài sản trí tuệ; áp dụng việc sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của luật sở hữu trí tuệ vào các hợp đồng li xăng, chuyển giao công nghệ,... Các học viên sẽ được hỗ trợ 50% học phí và được cấp giấy chứng nhận khi tham gia khóa đào tạo.

Ba khóa đào tạo được tổ chức trong tháng 10/2017 tập trung vào các nội dung quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, quản lý sáng kiến, giảm rủi ro trong khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Cụ thể, các học viên được cung cấp kiến thức và trao đổi về Tài sản vô hình và tài sản trí tuệ của một tổ chức; Bằng độc quyền sáng chế: cơ chế bảo hộ các ý tưởng công nghệ mới; Quyền tác giả và cơ chế bảo hộ tác phẩm trong kinh doanh; Chuỗi giá trị quyền liên quan đến quyền tác giả; Kiểu dáng công nghiệp trong phát triển sản phẩm mới; Bí mật kinh doanh: cơ chế bảo hộ các thông tin có giá trị; Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh; Mạng giá trị của thương hiệu, nhãn hiệu;…

Sắp tới Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các khóa đào tạo của Modul 2 với nội dung “Xác lập và bảo vệ quyền đối với các tài sản trí tuệ”. Khóa học gần nhất dự kiến bắt đầu từ ngày 3/11, nội dung cụ thể gồm: Quy trình và thủ tục công nhận sáng kiến; Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế; Thủ tục đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; Thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan; Thủ tục đăng lý bảo hộ giống cây trồng; Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ; Tố tụng dân sự và hình sự về sở hữu trí tuệ; Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Các thông tin đăng ký về khóa đào tạo nêu trên có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, 31 Hàn Thuyên Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 0906316450. Email: nhungnaba@gmail.com.

Các tin khác: