SpStinet - vwpChiTiet

 

Các giải pháp và kỹ năng nâng thứ hạng trường đại học trong các bảng xếp hạng quốc tế

Đó là tên của Hội nghị do Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức trong các ngày 11-1/6/2010 tại Hà Nội.

Mục đích của Hội nghị là để các chuyên gia xếp hạng chia sẻ kinh nghiệm thu thập, phân tích số liệu của các trường đại học trên thế giới và các giải pháp, kỹ năng nâng thứ hạng của các trường đại học Việt Nam trong các bảng xếp hạng thế giới. Hội nghị đã tập trung vào một số nội dung chính như: Bảng xếp hạng của QS - cách tiếp cận và phương pháp xếp hạng; giới thiệu và thực hành sử dụng công cụ benchmarking để phân tích và dự đoán chính xác điểm xếp hạng của các trường; các giải pháp, kỹ năng nâng thứ hạng trường đại học trong các bảng xếp hạng thế giới; sử dụng các tiêu chí xếp hạng để cải tiến và nâng cao chất lượng trường đại học. Theo xếp hạng của QS, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng cho 4 tiêu chí như sau: tỷ số sinh viên/giảng viên (thứ 235); số giảng viên quốc tế (thứ 198); sinh viên quốc tế (thứ 199); số bài báo khoa học/giảng viên (thứ 325).

 

TH(tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả