SpStinet - vwpChiTiet

 

Các giải pháp khoa học và công nghệ trong cung cấp điện giao thông đường sắt

Đề tài do PGS.TS Đàm Quốc Trụ (Trường Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội), TS Lê Mạnh Việt (Đại học Giao thông vận tải) thực hiện nhằm đưa ra những giải pháp tổng quát nhất áp dụng cho hệ thống cung cấp năng lượng điện khí hóa giao thông đường sắt.

Đề tài tập trung vào 3 giải pháp chính: tăng độ tin cậy cung cấp điện giao thông đường sắt, giảm tiêu thụ năng lượng điện và giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ mới vào cung cấp điện giao thông đường sắt.
Trong giải pháp nâng cao độ tin cậy trong hệ thống cung cấp điện giao thông chú ý là biện pháp dự phòng về số lượng, công suất. Riêng dự phòng trạm điện kéo được thực hiện dưới dạng trạm điện kéo tự hành một tổ máy để thay thế tổ máy tương ứng trong trạm điện kéo bị sự cố.
Về tiết kiệm năng lượng điện trong hệ thống cung cấp giao thông, tác giả đưa ra 3 giải pháp: giảm thiểu mất mát năng lượng, giải pháp đầu tư và chi phí trung bình cho kinh tế dự trữ năng lượng, kinh tế và năng lượng điện cho các xí nghiệp giao thông điện đường sắt.
Ngoài ra, một loạt giải pháp KH&CN áp dụng cho hệ thống cung cấp điện giao thông được đề ra bao gồm: thu thập và lưu trữ các thông tin về hoạt động của các thiết bị trong trạm điện kéo; khống chế và điều khiển tự động; hiện đại hóa các quá trình vận hành trạm điện kéo; tính tối ưu các chế độ làm việc của hệ thống cung cấp điện; tính toán thông qua các đoàn tàu dựa trên khả năng của hệ thống cung cấp điện.
BH (Theo tạp chí GTVT, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả