SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình thâm canh bưởi tại Vĩnh Tường: Hiệu quả kinh tế cao

Năm 2017, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai Đề tài "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị tại Vĩnh Phúc" quy mô 100 ha, trong đó có 75 ha trồng mới, 25 ha bắt đầu đưa vào kinh doanh đạt giá trị 900-1200 triệu đồng/ha/năm.

Đề tài là giai đoạn 2 của Chương trình Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ tại các vùng Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng và Trung du và Miền núi phía Bắc.

Tại Vĩnh Phúc, mô hình được triển khai chủ yếu ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương,… với quy mô 100 ha, trong đó có 25 ha đã bước vào giai đoạn kinh doanh. Các hộ dân được hỗ trợ giống (bưởi Diễn, Da Xanh và bưởi đường Xuân Vân), được tập huấn kỹ thuật, được tham gia hội những người trồng bưởi và được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.


GS. Nguyễn Ngọc Kính (Hội Giống cây trồng Việt Nam) và Ông Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư huyện ủy Vĩnh Tường và đoàn kiểm tra mô hình tại xã Vĩnh Ninh tháng 10/2017

Năm 2017, trên diện tích 25 ha chuyển đổi từ đất trồng ngô, vườn tạp hiệu quả kinh tế thấp (dưới 100 triệu đồng/ha) sang trồng bưởi Diễn, bưởi Da xanh, các cây phát triển đạt kết quả tốt. Mô hình cây bưởi 7 tuổi, cho 100 - 200 quả/ cây, trong đó trên 75% quả đạt loại 1, giá bán cho thương lái tại vườn là 20.000 - 25.000 đồng/quả đối với bưởi Diễn, 40.000 - 45.000 đồng/quả đối với bưởi Da xanh, ước tính 1 ha có thể đạt 900 - 1.200 triệu đồng/ha/năm.


Một cây bưởi
tại xã Vĩnh Tường có thể đạt năng suất trên 100 quả, niên vụ 2017

Kết quả trên được lãnh đạo và nhân dân địa phương đánh giá cao là cơ sở để Vĩnh Phúc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra giá trị gia tăng cao, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh.

Nguồn: most.gov.vn
Tải bài viết tại đây

Các tin khác: