SpStinet - vwpChiTiet

 

Các giải pháp đề xuất chống ngập cho nội thành thành phố Nha Trang

Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chống ngập cho nội thành thành phố Nha Trang” do PGS.TS Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) thực hiện 18 tháng (từ tháng11/2011 đến tháng 5/2013) nhằm đánh giá thực trạng, diễn biến và các nguyên nhân gây ngập lụt trên địa bàn TP. Nha Trang.
 
Ngập lụt tại Nha Trang. (Ảnh: Internet)

Kết quả đã đánh giá được khả năng trữ nước, tiêu thoát nước của hệ thống hiện hữu và của các dự án đang và sẽ triển khai tại Nha Trang tương ứng với các kịch bản khí tượng thủy văn khác nhau; đồng thời phân vùng ngập, tiêu thoát nước và xác định hệ thống tiêu nước cơ bản đáp ứng nhu cầu quy hoạch đến năm 2025.

Đặc biệt, đề tài đã kết hợp bản đồ ngập lụt và bản đồ tổn thương để thành lập bản đồ mức độ rủi ro do lũ ứng với tần suất 1% và 5% trên cơ sở phương pháp chống xếp bản đồ theo trọng số. Dựa vào bản đồ rủi ro do lũ, có thể thấy được những nơi dễ bị tổn thương khi có lũ xuất hiện và mức độ rủi ro do lũ gây ra trên địa bàn thành phố; từ đó đề ra các biện pháp ứng phó thích hợp.

Các giải pháp chống ngập úng (chống ngập úng do mưa, chống ngập úng do lũ, chống ngập úng do cao độ,…) đề xuất dựa trên quy luật tự nhiên của dòng chảy, đặc điểm tự nhiên, hiện trạng địa hình và quy hoạch tổng thể của thành phố Nha Trang đến năm 2025. Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.
Nguồn: Sở KH&CN Khánh Hòa

Các tin khác: