SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ KH&CN làm việc với Bộ TT&TT về tình hình triển khai I 4.0

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc để đánh giá những việc đã triển khai liên quan đến Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 .

Thực hiện chỉ thị số Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (I 4.0), với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ KH&CN đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai các công việc có liên quan. Sau 5 tháng từ khi Chỉ thị số 16/CT-TTg được ban hành, các Bộ, Ngành đã và đang có những hoạt động tích cực triển khai các công việc được giao. Nhằm đánh giá hoạt động này, cũng như tìm hiểu, trao đổi phương hương và hoạt động phối hợp giữa các Bộ, Ngành với Bộ KH&CN để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Bộ KH&CN có kế hoạch làm việc với các Bộ, Ngành.

Trên tinh thần đó, ngày 5/10/2017, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương đã chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận I 4.0.

Ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TT&TT đã báo cáo tình hình hình triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Bộ TT&TT. Theo đó, Bộ TT&TT đã chủ động tham mưu cho Đảng và Chính phủ từ trước khi ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg. Từ năm 2016, Bộ TT&TT đã nắm bắt trước xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0 sau khi Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) diễn ra đầu năm 2016 tại Davos (Thụy Sỹ). Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg, Bộ TT&TT đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Bộ TT&TT đã gửi văn bản đăng ký với Bộ KH&CN chi tiết các nội dung 3 nhóm nhiệm vụ của Bộ TT&TT trong giai đoạn 2017-2020. Cụ thể: 

Đối với nhiệm vụ 1, Bộ TT&TT đã tập trung thúc đẩy phát triển hạ tầng CNTT, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh doanh công nghệ mới. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa CNTT-TT, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng. Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông chú trọng hoàn thiện mạng truyền thông di động 4G, bảo đảm cung cấp dịch vụ ổn định trong toàn quốc từ năm 2018, có chính sách tiếp cận, nghiên cứu và phát triển 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đối với nhiệm vụ 2 về tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp CNTT-TT có vai trò then chốt trong Cách mạng 4.0, ưu tiên chú trọng phát triển nhân lực CNTT, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, định hướng dư luận và có nhận thức đúng đắn về Cách mạng 4.0.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ xem xét để ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TT&TT thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Đồng thời, lưa chọn thúc đẩy triển khai một số sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh của ngành cả trong và ngoài nước.

Bản báo cáo cũng có đề xuất 3 kiến nghị đối với Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT-TT có vai trò then chốt trong Cách mạng 4.0 như công nghệ viễn thông băng rộng, trí tuệ nhân tạo, IoT, phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn; Nghiên cứu và xây dựng Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trọng điểm về trí tuệ nhân tạo sẵn sàng cho Cách mạng 4.0” trình Thủ tướng; Tăng cường kết nối, chia sẻ và trao đổi thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, các mô hình thành công trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng công ngệ của I 4.0; Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền về I 4.0.

Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện 2 doanh nghiệp lớn về viễn thông trực thuộc Bộ TT&TT đó là VNPT và Mobifone. Hai doanh nghiệp này cũng đã có những hoạt động nghiên cứu triển khai hướng tới I 4.0. Trong đó có đánh giá hạ tầng viễn thông di động và định hướng phát triển, mở rộng mạng lưới trong việc đảm bảo, phát triển các dịch vụ dữ liệu nói chung và IoT nói riêng. Các đơn vị này cũng đã và đang dần tiếp cận nghiên cứu, theo dõi và cập nhật quá trình chuẩn hóa, phát triển 5G…

Điều này cho thấy sự sẵn sàng, chủ động vào cuộc từ phía doanh nghiệp, song để thực sự có hiệu quả, Nhà nước cần có đầu tư trọng điểm, tránh lãng phí nhiều nơi cùng nghiên cứu 1 vấn đề. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương cho biết, I 4.0 là xu thế tất yếu. Các cuộc cách mạng trước, chúng ta tham gia với vai trò người tiêu dùng, hưởng thụ. Nay, với I 4.0, liệu chúng ta có trở thành nhà cung ứng hay không thì cần phải có tâm thế và chiến lược phát triển rõ ràng. Để tham gia vào chuỗi cung ứng, vai trò tại nền móng hạ tầng và nhân lực rất quan trọng và cần sự vào cuộc quyết liệt của Bộ KH&CN, Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, Bộ TT&TT với vấn đề Internet và kết nốt đang được xem là cốt lõi của I 4.0.

Các tin khác: