SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát triển gạch không nung – Hướng đi mới cho thị trường vật liệu xây dựng

Ngày 27/9 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức cuộc họp tham vấn “Báo cáo kết quả khảo sát và đánh giá nhận thức của các đối tác về GKN”

Mục tiêu cuộc họp là khảo sát, đánh giá nhận thức, hiểu biết về GKN; nhu cầu về nội dung, phương thức truyền thông phù hợp của các bên liên quan nhằm làm cơ sở đầu vào cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông của dự án tăng cường sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam. Đồng thời, đánh giá hiện trạng công tác truyền thông về GKN hiện nay, đặc biệt là các giải pháp hiệu quả, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan về truyền thông GKN.

Kiểm tra chất lượng gạch trước khi đưa ra thị trường tại Cty Gạch Khang Minh

Theo các chuyên gia, khó khăn hiện nay cho việc sử dụng, mở rộng sản xuất GKN xuất phát từ các yếu tố như: việc nhận thức chưa đầy đủ và thói quen sử dụng gạch nung (gạch đỏ) là rào cản lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu dùng đối với GKN; GKN là sản phẩm mới, thị trường còn nhiều thông tin thiếu chính xác về chất lượng GKN hiện nay dẫn đến sự e ngại khi sử dụng GKN của thị trường,… Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông về GKN chưa được thực hiện một cách đồng bộ, thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan (cơ quan quản lý, nhà sản xuất, người tiêu dùng, các cơ quan truyền thông, báo chí) đã ít nhiều cản trở hoạt động truyền thông khi đề cập tới hiệu quả về kinh tế, môi trường,… của GKN.

Trong khuôn khổ buổi họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn về GKN. Đặc biệt tập trung vào việc xây dựng kế hoạch truyền thông về GKN, đối tượng truyền thông, kênh truyền thông,… phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Điều này sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa kết quả khảo sát, đánh giá nhận thức của cộng đồng về GKN đối với Ban Quản lý dự án trong việc xây dựng kế hoạch phát triển GKN thời gian tới.

Các tin khác: