SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiếp tục đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp về quản trị tài sản trí tuệ

Tiếp nối các khóa đào tạo trong chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, sắp tới đây, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN sẽ tổ chức khóa đào tạo về “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp” nhằm hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, quản lý sáng kiến, giảm rủi ro trong khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Khóa đào tạo ​dự kiến diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 20/10/2017 tại TP.HCM.

Khóa đào tạo có nội dung tương hợp với nội dung của chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thực hiện. Cụ thể là các nội dung về: Tài sản vô hình và tài sản trí tuệ của một tổ chức; Bằng độc quyền sáng chế: cơ chế bảo hộ các ý tưởng công nghệ mới; Quyền tác giả và cơ chế bảo hộ tác phẩm trong kinh doanh; Chuỗi giá trị quyền liên quan đến quyền tác giả; Kiểu dáng công nghiệp trong phát triển sản phẩm mới; Bí mật kinh doanh: cơ chế bảo hộ các thông tin có giá trị; Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh; Mạng giá trị của thương hiệu, nhãn hiệu; Quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm máy tính; Đi khảo sát, hướng dẫn một số tình huống và vận dụng kinh nghiệm thực tế.

Các học viên sẽ được hỗ trợ 50% học phí và được cấp giấy chứng nhận khi tham gia khóa đào tạo. Sau khóa học, các học viên sẽ nhận biết và nhận diện hết các tài sản trí tuệ thông qua các tác động công nghệ, thương mại, tài chính; biết vận dụng các biện pháp pháp lý để doanh nghiệp không đánh mất quyền tài sản và có thể ngăn cản hành vi sử dụng, khai thác của các chủ thể khác. Đồng thời, học viên biết cách từng bước thực hiện các hành vi quản trị, phân tích các rủi ro và cân đối ngân sách khi thực hiện biện pháp bảo vệ phù hợp hoặc xác lập quyền cho các tài sản trí tuệ; áp dụng việc sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của luật sở hữu trí tuệ vào các hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ,...

Được biết, chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ do Sở KH&CN TP.HCM phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thực hiện từ năm 2008. Đến năm 2011, chương trình được ghi nhận là một trong các hoạt động đào tạo đội ngũ doanh nhân của Chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2011 - 2015 (thuộc 6 Chương trình đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX). Tháng 7/2014, Sở KH&CN TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành từ Mô-đun 1 đến Mô-đun 8 của chương trình cho trên 100 quản trị viên đến từ nhiều ngành nghề và đơn vị khác nhau. Thông qua chương trình này có 80 đơn vị quan tâm và thiết lập chức năng quản trị tài sản trí tuệ nội bộ, ban hành quy chế quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Các thông tin đăng ký về khóa đào tạo nêu trên có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, 31 Hàn Thuyên Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 0906316450. Email: nhungnaba@gmail.com.

Các tin khác: