SpStinet - vwpChiTiet

 

Tập huấn công tác tài năng trẻ năm 2017

Ngày 29/8, tại Hội trường Thành Đoàn, Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ tổ chức hội nghị Tập huấn công tác tài năng trẻ năm 2017. Buổi tập huấn gồm 2 chuyên đề chính: Phương pháp đổi mới sáng tạo trong công tác Đoàn nhằm tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ; Các hoạt động tìm kiếm, phát hiện, và ươm mầm tài năng trẻ.

Ngày 29/8, tại Hội trường Thành Đoàn,Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ tổ chức hội nghị Tập huấn công tác tài năng trẻ năm 2017. Buổi tập huấn gồm 2 chuyên đề chính: Phương pháp đổi mới sáng tạo trong công tác Đoàn nhằm tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ; Các hoạt động tìm kiếm, phát hiện, và ươm mầm tài năng trẻ.

Đối tượng tham gia chương trình là các cán bộ Đoàn – hội phụ trách mảng học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tài năng trẻ của cơ sở đoàn. Với chuyên đề “Phương pháp đổi mới sáng tạo trong công tác đoàn nhằm tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ”, chuyên gia tâm lý Biện Chương Dương đã trao đổi, hướng dẫn các kỹ năng tư duy sáng tạo trong hoạt động đoàn, tìm kiếm, phát huy tài năng trẻ.

Với chuyên đề “Các hoạt động tìm kiếm, phát hiện, và ươm mầm tài năng trẻ”, ban tổ chức hội nghị đã triển khai, thông tin các hoạt động giúp phát triển phong trào và phát huy tài năng trẻ mà Thành Đoàn TP. HCM đang thực hiện hàng năm. Có thể kể đến các chương trình như: Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ, Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka, Hội thi Tin học trẻ, Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế, Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ, Giải thưởng Thiết kế Chế tạo Ứng dụng,... Bên cạnh đó là các hoạt động kết nối tài năng trẻ như Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ, Cafe khoa học, Diễn đàn “Chat cùng chuyên gia”,...

Thông qua đó, ban tổ chức hội nghị mong muốn góp phần đẩy mạnh công tác tài năng trẻ tại đơn vị, đẩy mạnh công tác phát hiện, tập hợp tài năng trẻ trong đoàn viên, thanh niên thành phố.

Các tin khác: