SpStinet - vwpChiTiet

 

Sắp diễn ra khóa đào tạo quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp khu vực phía Nam

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam nắm bắt và triển khai nội dung quản trị tài sản trí tuệ trong kinh doanh, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN sẽ tổ chức khóa đào tạo về “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”. Khóa đào tạo dự kiến diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8/9/2017, tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam nắm bắt và triển khai nội dung quản trị tài sản trí tuệ trong kinh doanh, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN sẽ tổ chức khóa đào tạo về “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”. Khóa đào tạo dự kiến diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8/9/2017 tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM.

Khóa đào tạo tập trung vào các vấn đề như: Tài sản vô hình và tài sản trí tuệ của một tổ chức; Quyền tác giả và cơ chế bảo hộ tác phẩm trong kinh doanh; Chuỗi giá trị quyền liên quan đến quyền tác giả; Kiểu dáng công nghiệp trong phát triển sản phẩm mới; Bằng độc quyền sáng chế; Cơ chế bảo hộ các ý tưởng công nghệ mới; Các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh; Mạng giá trị của thương hiệu, nhãn hiệu; Quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm máy tính; Hướng dẫn một số tình huống và vận dụng kinh nghiệm thực tế.

Được biết, đối tượng tham dự khóa học là các thành viên hội đồng quản trị, cán bộ quản lý doanh nghiệp, chủ sở hữu tài sản trí tuệ,… Trong khuôn khổ khóa học, học viên sẽ được tổ chức đi khảo sát thực địa, hướng dẫn một số tình huống và vận dụng kinh nghiệm thực tế. Sau khóa học, các học viên sẽ nhận diện được hết các tài sản trí tuệ thông qua các tác động công nghệ, thương mại, tài chính; hiểu rõ các chức năng và nhiệm vụ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền tác giả để có thể cân nhắc trước khi áp dụng bảo vệ tài sản trí tuệ do mình tạo ra hoặc nhượng quyền. Đồng thời, biết vận dụng các biện pháp pháp lý để doanh nghiệp không đánh mất quyền tài sản và có thể ngăn cản hành vi sử dụng, khai thác của các chủ thể khác. Ngoài ra, học viên biết cách từng bước thực hiện các hành vi quản trị, phân tích các rủi ro và cân đối ngân sách khi thực hiện biện pháp bảo vệ phù hợp hoặc xác lập quyền cho các tài sản trí tuệ,...

Học viên có thể đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, 31 Hàn Thuyên Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 0906316450. Email: nhungnaba@gmail.com.

Các tin khác: