SpStinet - vwpChiTiet

 

Cả thế gian trong lòng bàn tay

Chuyện đọc sách trên một thiết bị di động không có gì mới, mọi người đã làm điều này với iPhone, smart phone, Sony Clíe và máy tính xách tay. Tuy nhiên, đọc sách trên những thiết bị này thường gây mỏi mắt, bất tiện. Thiết bị đọc sách điện tử (EBR - ebook reader) giúp người ta cảm giác như đang cầm cuốn sách trong tay, đi dạo khắp nơi, đọc bất cứ khi nào mình thích.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả