SpStinet - vwpChiTiet

 

Thương hiệu mở đường cho xuất khẩu nông sản

Thương hiệu có thể nâng giá trị nông sản lên được không? Trả lời rằng không chỉ là có, mà còn có thể tạo nên một cơn sốt cho mặt hàng nông sản đó. Ví dụ như ở Pháp vào khoảng tháng 11 hàng năm, thiên hạ đổ xô đi uống rượu vang, chỉ vì tháng đó, rượu vang Beaujolais Nouveau nổi tiếng của Pháp làm từ loại nho ngon nhất có mặt và chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi! Việt Nam có nhiều loại nông sản nổi tiếng ngon, nhưng tiếc là chưa có thương hiệu nông sản nào tạo được cơn lốc như vậy hay chí ít có được nhiều hơn các loại nông sản rộng đường “xuất ngoại”?

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả