SpStinet - vwpChiTiet

 

RMIT Việt Nam tổ chức diễn đàn đổi mới sáng tạo 2017

Ngày 22/8, tại TP.HCM, Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Y Dược TP.HCM và Tiểu ban Dược phẩm (Pharma Group) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại TP.HCM phối hợp tổ chức diễn đàn đổi mới sáng tạo 2017. Diễn đàn tập trung vào 4 vấn đề chính gồm: các xu hướng hiện nay trong lĩnh vực y tế; những vấn đề trọng điểm trong định hình nền giáo dục; hoạt động kinh doanh bền vững và quan tâm đến biến đổi khí hậu; đổi mới mang tính đột phá trong công nghệ thông tin.

Trong phần trình bày và thảo luận về lĩnh vực y tế, diễn đàn đề cập đến các phát hiện trong lĩnh vực dược phẩm giúp thay đổi cuộc sống của bệnh nhân, phương thức hoạt động của ngành dược phẩm cũng như cơ hội và thách thức liên quan. Cụ thể là trình bày của các chuyên gia trong nước, quốc tế như: Khám phá thuốc kháng virus bằng phương pháp silico; Sức mạnh của sự đổi mới trong ngành dược; Khuyến khích đổi mới bằng các khuôn khổ sở hữu trí tuệ; Các sáng kiến đổi mới về dịch vụ hậu cần và dịch vụ chăm sóc sức khỏe: công nghệ đóng gói dây chuyền lạnh giữ vắc xin an toàn ở Việt Nam; Vai trò của sự đổi mới sáng tạo trong ngành dược đối với mô hình PPP;...

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: LV.

Theo ông Jan Rask Christensen (Giám đốc cấp cao Pharma Group), qua việc xây dựng khung pháp lý hiện nay, Việt Nam có cơ hội rất tốt để tạo điều kiện và thúc đẩy việc tiếp cận của bệnh nhân đến các dược phẩm có chất lượng cao và mới sáng tạo, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh mang tính đoán định cao và minh bạch, cho phép ngành dược tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp điều trị. Để đạt được điều này, cần có sự hợp tác và đối thoại của nhiều bên liên quan, trong đó có Chính phủ, các cơ quan phi chính phủ, và ngành dược phẩm. Pharma Group và các công ty thành viên cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam.

Ở lĩnh vực giáo dục, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận về những vấn đề như giáo dục bình đẳng, giáo dục STEM (phương pháp giáo dục trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), cũng như các phương pháp khác thay thế cho cách dạy và học truyền thống. Giáo sư Gael McDonald (Hiệu trưởng RMIT Việt Nam) chia sẻ, dù có nhiều đổi mới đang diễn ra quanh chúng ta và trong những gì chúng ta đang làm, RMIT chú trọng vào một số lĩnh vực trọng tâm như y tế, công nghệ thông tin, năng lượng bền vững, và giáo dục. Theo ông, diễn đàn có sự tham dự của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp hiểu rõ các vấn đề, kết nối các doanh nghiệp trong các ngành nghề khác nhau, kết nối giữa chính phủ và giới học thuật, giao lưu ý tưởng sáng tạo. Từ đó có thể khơi mào thêm nhiều ý tưởng và cách làm mới.

Với chủ đề về hoạt động bền vững và biến đổi khí hậu, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận về: vai trò của Tập đoàn ABB trong việc thúc đẩy bền vững kỷ nguyên số của Việt Nam; đổi mới trong nuôi trồng thủy sản bền vững – thức ăn của tương lai; ví dụ điển hình về một dự án xã hội thành công để phát triển kinh doanh có trách nhiệm và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang; làm thế nào một khởi nghiệp địa phương có thể đóng góp cho sự bền vững;…

Về những sáng tạo đột phá trong công nghệ thông tin, các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi xoay quanh vấn đề những đổi mới trong công nghệ có thể thay đổi hoàn toàn cách kinh doanh truyền thống như thế nào, với ví dụ minh họa từ ngành tuyển dụng và thời trang. Cụ thể là các phần trình bày: tăng tốc khởi nghiệp công nghệ - hệ thống đổi mới cho Đông Nam Á; sự phát triển của ngành công nghiệp game trực tuyến tại Việt Nam; khám phá mới đây về Higgs Boson; sự tiến bộ và đổi mới công nghệ thông tin tại Việt Nam;…

Các tin khác: