SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiệm thu cấp Nhà nước nhiệm vụ Quỹ Gen: “Khai thác và phát triển nguồn gen Bảy lá một hoa (Paris chinensis Franch.) và Huyết rồng lào (Spatholobus suberectus Dunn.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc”

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước nhiệm vụ Quỹ Gen: “Khai thác và phát triển nguồn gen Bảy lá một hoa (Paris chinensis Franch.) và Huyết rồng lào (Spatholobus suberectus Dunn.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc” do TS. Nguyễn Thị Thu làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ KH&CN là cơ quan chủ trì Nhiệm vụ


Toàn cảnh buổi nghiệm thu Nhiệm vụ Quỹ gen cấp nhà nước

Sau 4 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Vườn Quốc gia Pù Mát và Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đến nay nhiệm vụ được tổ chức nghiệm thu theo Quyết định số 2048/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ và Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp Nhà nước nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.

Nhiệm vụ đã hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu và đã đáp ứng được mục tiêu đề ra cũng như đáp ứng được yêu cầu đặt hàng theo Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng. Một số kết quả chính của nhiệm vụ:

- Xây dựng được 02 báo cáo tổng quan về đặc điểm nông sinh học và giá trị sử dụng của hai nguồn gen Bảy lá một hoa và Huyết rồng lào;

- Xây dựng được 02 quy trình kỹ thuật nhân giống bằng hạt và bằng thân rễ của nguồn gen Bảy lá một hoa; 01 quy trình kỹ thuật nhân giống bằng hom thân Huyết rồng lào; 02 quy trình kỹ thuật trồng trọt của hai nguồn gen Bảy lá một hoa và Huyết rồng lào;

- Xây dựng được 02 tiêu chuẩn cơ sở của hai loại cây giống Bảy lá một hoa và Huyết rồng lào; 02 tiêu chuẩn cơ sở dược liệu Bảy lá một hoa và Huyết rồng lào;

- Xây dựng được 06 mô hình hai cây dược liệu Bảy lá một hoa và Huyết rồng lào tại Vườn Quốc gia Pù Mát và Vườn Quốc gia Hoàng Liên với 4500m² vườn giống gốc, 2000m² vườn nhân giống và 7 ha vườn sản xuất cây dược liệu dưới tán rừng.

Ngoài ra nhiệm vụ còn hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh và đăng được 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

Kết quả nghiên cứu đã được hội đồng đánh giá cao với tổng số điểm đạt loại khá. Chủ tịch hội đồng PGS.TS Nguyễn Thượng Dong, Nguyên Viện trưởng Viện Dược liệu cho biết, 2 đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu là những loài dược liệu quý cần được phát triển tiếp để đưa ra sản phẩm cuối cùng.


Đoàn cán bộ kiểm tra mô hình

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: