SpStinet - vwpChiTiet

 

Tăng cường năng lực nghiệp vụ quản lý theo Hiệp định về Rào cản kỹ thuật đối với Thương mại (WTO/TBT)

Ngày 21/8/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo APEC/SCSC về Tăng cường năng lực nghiệp vụ quản lý theo Hiệp định về Rào cản kỹ thuật đối với Thương mại (WTO/TBT) trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan.

Hội thảo có sự tham gia của trên 100 đại diện đến từ các nền kinh tế thành viên APEC các tổ chức quốc tế WTO, OECD, ISO, IEC và khách mời đến từ Campuchia, Lào, Myanmar…

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm trong xây dựng/áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, cơ chế đánh giá sự phù hợp và áp dụng hiệu quả Hiệp định TBT; phối hợp với khu vực công - tư trong xây dựng/áp dụng quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về đánh giá sự phù hợp.

Ngoài ra, Hội thảo còn giúp tăng cường chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các nền kinh tế thành viên nhằm hướng tới cải thiện, nâng cao năng lực thực hiện toàn bộ Hiệp định WTO/TBT; tiếp tục cắt giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại không cần thiết, mang lại lợi ích cho hệ thống thương mại đa biên cũng như các doanh nghiệp trong từng nền kinh tế APEC, đặc biệt kinh nghiệm cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong nền kinh tế thế giới.

Chủ tịch Tiểu ban APEC Nguyễn Văn Khôi phát biểu

Chủ tịch Tiểu ban APEC về Tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp (SCSC) 2017 - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Văn Khôi phát biểu khai mạc và ghi nhận nỗ lực của các thành viên APEC trong việc không ngừng nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của mình theo hướng phù hợp hơn với quy định Hiệp định TBT và thông lệ quốc tế, nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư khu vực APEC

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: