SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á

Từ khi ra nhập Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Việt Nam đã luôn thể hiện trách nhiệm, tham gia tích cực và có nhiều đóng góp vào các hoạt động phát triển APO.

Từ ngày 16/8 – 20/8, ông Santhi Kanoktanaporn - Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á đã sang thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) và Viện Năng suất Việt Nam.

APO là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế duy nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương dành cho việc nâng cao năng suất. APO được thành lập vào ngày 11/05/1961 như là một tổ chức liên chính phủ trong khu vực và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của khu vực châu Á Thái Bình Dương thông qua nâng cao năng suất.

3 định hướng chiến lược chính của APO là: Tăng cường năng lực của các Tổ chức năng suất quốc gia thành viên APO và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng; Xúc tác cho sự dẫn đầu trong đổi mới tăng trưởng năng suất; Thúc đẩy năng xuất xanh.

Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á - ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLC Trần Văn Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á - ảnh 2

ông Santhi Kanoktanaporn - Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) 

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, từ khi gia nhập đến nay, Tổng cục TCĐLCL đã cử hàng nghìn lượt cán bộ của nhiều cơ quan quản lý, các ngành kinh tế và các tổ chức, doanh nghiệp tham dự các chương trình, dự án của APO ở trong nước và nước ngoài. Các chương trình, dự án APO do Tổng cục TCĐLCL triển khai thực hiện tại Việt Nam đã được APO và các quốc gia thành viên đánh giá cao như: “Dự án Năng suất xanh tại cộng đồng” được triển khai tại hơn 80 làng thuộc 21 tỉnh/thành trong cả nước; “Dự án áp dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - CRM trong các doanh nghiệp dịch vụ; Hội chợ triển lãm quốc tế về sản phẩm sinh thái - EPIF 2017…

Hoạt động này đã góp phần vào thành công chung của quốc gia: Mục tiêu tăng năng suất lao động 5,5%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ngày 1/11/2016); Tăng trưởng GDP của Việt Nam hơn 6%/năm; Xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước; 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hoá chủ lực xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng; Nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên ít nhất 35% vào năm 2020. (Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”).

Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á - ảnh 3

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh mong muốn tổ chức APO sẽ tiếp tục có những ủng hộ để thúc đẩy phong trào năng suất, chất lượng tại Việt Nam

Với mục tiêu tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó chú trọng tới phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân...Tổng cục TCĐLCL cũng mong muốn được sự hỗ trợ của APO về các khía cạnh sau:

Tăng cường học hỏi kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách vĩ mô, chiến lược về năng suất của Việt Nam và các giải pháp thúc đẩy năng suất nói chung, năng suất lao động đóng góp sự phát triển kinh tế xã hội; Các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về năng suất đã đặt ra trong thời gian tới như xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh; đô thị thông minh; thúc đẩy năng suất chất lượng cho nông nghiệp hữu cơ; năng suất xanh; các hoạt động năng suất cần triển khai để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Hỗ trợ việc đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia năng suất có kinh nghiệm, nắm bắt kịp thời các xu thế mới của thế giới và APO.

Với chủ trương coi trọng vai trò của việc nâng cao năng suất chất lượng và tinh thần tích cực và chủ động, Việt Nam đã và đang tiếp tục tích cực đóng góp vào tiến trình phát triển của APO.

Ông Santhi Kanoktanaporn đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục TCĐLC thời gian qua trong việc thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng và khẳng định, APO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục nhằm trao đổi thông tin và xúc tiến các hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á - ảnh 4

 Trao chứng nhận thành viên danh dự APO cho ông Ngô Quý Việt

Cũng trong buổi làm việc, ông Santhi Kanoktanaporn - Tổng thư ký APO đã trao chứng nhận thành viên danh dự APO cho ông Ngô Quý Việt - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL. Đây là sự tôn vinh những đóng góp sắc đáng của ông Ngô Quý Việt vào hoạt động APO ở Việt Nam trong vòng hơn 10 năm (nhiệm kỳ 2014 – 2015).

Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Năng suất Châu Á - ảnh 5

Toàn cảnh buổi làm việc

Những đóng góp của ông Ngô Quý Việt không chỉ là hoạt động của APO mà còn là hoạt động năng suất chất lượng nói chung. Điều này thể hiện ở sự thành công của Việt Nam vào chương trình năng suất chất lượng của Chính phủ đề ra và thành công các dự án của APO.

Nguồn: vietq.vn

Các tin khác: