SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam - I-xra-en: Hợp tác toàn diện về Khoa học và Công nghệ

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 24/7/2017 đến ngày 26/7/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã sang I-xra-en tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - I-xra-en về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác

Cùng tham dự Kỳ họp có sự hiện diện của ông Cao Trần Quốc Hải, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đại diện của Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương Binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - I-xra-en về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã có buổi gặp song phương với ông Ê-li Cô-hen, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp I-xra-en và đồng chủ trì thành công Kỳ họp.

Hai bên đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện biên bản của Kỳ họp lần thứ 1, thảo luận phương hướng và những biện pháp cụ thể tại Kỳ họp thứ 2 để đẩy mạnh sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới. Kết quả kỳ họp khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trong tất cả các lĩnh vực; hai nước có nhiều lợi thế riêng để có thể bổ trợ cho nhau trong hợp tác; nhiệm vụ của hai bên là tìm ra các biện pháp khai thác hiện thực hóa thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, văn hóa và giáo dục. Kết thúc Kỳ họp, hai bên đã ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - I-xra-en.

Đánh giá về những kết quả kỳ họp lần thứ 2 của Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam – I-xra-en, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết: “Hai bên vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, thể hiện qua: Kim ngạch thương mại hai nước đã tăng lên trên 5 lần trong giai đoạn 2010-2016; Hai bên đã khởi động đàm phán hiệp định FTA; I-xra-en đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, … Tại kỳ họp lần này, hai bên đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Hai nền kinh tế có tính chất bổ trợ cho nhau. Hai bên đã đề ra nhiều biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong giai đoạn tới bao gồm: đẩy nhanh đàm phán FTA, xúc tiến trao đổi tiến tới đàm phán hiệp định lao động, bàn biện pháp thúc đẩy nghị định thư tài chính, I-xra-en sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng quốc gia khởi nghiệp, và một loạt các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp, hải quan, tài nguyên nước, văn hoá, giáo dục, tư pháp, nội vụ. Có thể nói, Kỳ họp đã thu được kết quả tốt đẹp, đạt mục tiêu đề ra.”

Về triển vọng hợp tác của hai nước sau Kỳ họp, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá: “Thứ nhất, lãnh đạo cả hai nước đã đề ra mục tiêu kim ngạch 3 tỷ đô la Mỹ. Tôi cho rằng đây là mục tiêu có thể đạt được. Thứ hai, triển vọng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực là to lớn và đã có nhiều biện pháp để thúc đẩy. Thứ ba, năm 2018 là năm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chắc chắn hai bên sẽ có nhiều chương trình hợp tác song phương hiệu quả vì lợi ích của hai nước.”

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN I-xra-en và Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác KH&CN giữa hai Bộ 

 

Trong chuyến công tác lần này, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh còn có buổi gặp gỡ song phương với ông Ô-phia A-ku-nít, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ I-xra-en và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai Bộ để triển khai Chương trình đồng cấp vốn cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam - I-xra-en nhằm đẩy mạnh hợp tác khoa học và công nghệ của các nhà khoa học và các tổ chức khoa học và công nghệ giữa hai nước. Trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng quy trình kêu gọi và cấp vốn cho các đề tài hợp tác nghiên cứu chung hướng tới triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai bên.

Về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết: “Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại I-xra-en lần này, tôi và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ I-xra-en đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và công nghệ, làm cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa hai ngành khoa học và công nghệ hai nước. Hai Bộ trưởng đã thống nhất trao đổi các đoàn công tác trong những năm tới để thúc đẩy hợp tác. Quỹ đổi mới khoa học và công nghệ Việt Nam và Cục đổi mới sáng tạo I-xra-en đã ký thoả thuận hợp tác, tiến tới kêu gọi và hỗ trợ cho các dự án chung về đổi mới công nghệ bắt đầu từ năm 2018. Với tiềm năng công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao của I-xra-en và năng lực hợp tác về khoa học và công nghệ của Việt Nam, chắc chắn hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.”

Cũng trong khuôn khổ của chuyến công tác lần này, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã đến thăm và làm việc với Cục Đổi mới công nghệ I-xra-en, Trường Đại học Ben-Gurion, các doanh nghiệp, công ty như SouthUP, Trendlines, BioFishency, Mobileye.

Chuyến công tác đã mở ra cơ hội mới cho hợp tác hai nước nhằm triển khai có hiệu quả thống nhất cấp cao hai nước đưa kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đô/năm trong thời gian tới, xác định hợp tác khoa học và công nghệ trở thành lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước cũng như thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực.

 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm việc với các đối tác ở  I-xra-en

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: