SpStinet - vwpChiTiet

 

Cà Mau: Xây dựng tiêu bản thực vật 2 Vườn quốc gia: U Minh Hạ, Mũi Cà Mau và rừng cụm đảo Hòn Khoai

Sở KH&CN tỉnh Cà Mau vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Xây dựng tiêu bản thực vật 2 Vườn quốc gia: U Minh Hạ, Mũi Cà Mau và rừng cụm đảo Hòn Khoai”, do ThS. Đặng Trung Tấn làm chủ nhiệm. Điểm đáng chú ý của đề tài này là đã phát hiện 4 loài thực vật mới, không có trong danh mục công bố năm 1993 của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam.
 

Hình minh họa.

Cụ thể, tại khu vực rừng tràm và vùng nước ngọt, tổng số loài thực vật được ghi nhận tại thời điểm này là 201 loài, thuộc 66 họ; trong đó có 2 loài mới của Việt Nam là: cỏ lào bông tím (tên khoa học Eupatorium sp, họ Asteraceae) và cói (tên khoa học Thoracostachyum sp, họ Cyperaceae).

Tại cụm đảo Hòn Khoai, ghi nhận được 227 loài, thuộc 70 họ; trong đó có 3 loài mới của Việt Nam là: cỏ lào bông tím; trai Hòn Khoai (tên khoa học là Commelina sp, họ Commelinaceae); ráng (dương xỉ) Hòn Khoai (thuộc họ Lomariopsidaceae - chỉ có ở Ấn Độ và Campuchia hay mua sam). Riêng cây rong lá mơ (Sargassum sp) đang nghi ngờ là loài mới của thế giới, cần phải gửi mẫu ra nước ngoài xác định.

4 loài mới và 1 loài nghi ngờ đã được ThS. Đặng Trung Tấn định danh và gửi mẫu vật đến Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM để xác định, định danh công bố chính thức.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2013)

Các tin khác: