SpStinet - vwpChiTiet

 

Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia họp phiên thứ 11

Ngày 28/6/2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia (ATHNQG). Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Phiên họp.
Ngày 28/6/2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, đã diễn ra Phiên họp lần thứ 11 Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia (ATHNQG). Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Phiên họp.
 
Tham dự Phiên họp có các thành viên của Hội đồng, các chuyên gia trong các lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân và đại diện các Bộ, ngành có liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Y tế và các đơn vị trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe báo cáo và thảo luận về các nội dung:
- Tình hình thực hiện kết luận của Phiên họp lần thứ 10;
- Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ;
- Nội dung chính của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia;
- Số liệu quan trắc hạt nhân phóng xạ của Tổ chức CTBT trong tai nạn hạt nhân;
- Kế hoạch xây dựng mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;
- Nội dung Hội nghị đánh giá lần thứ 7 về Công ước an toàn hạt nhân;
- Tình hình chuẩn bị Dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân.
 
Phiên họp cũng thảo luận về các nhiệm vụ an toàn bức xạ và hạt nhân của quốc gia mà Hội đồng cần tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận như các vấn đề về an toàn bức xạ, an toàn quản lý chất thải phóng xạ và an toàn vận chuyển, chuẩn bị và ứng phó sự cố, an ninh nguồn phóng xạ,…
Trên cơ sở các báo cáo được trình bày, ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự, Hội đồng đã thông qua các kết luận chính tại Phiên họp.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: