SpStinet - vwpChiTiet

 

Yêu cầu mới về hệ thống hàng rào kỹ thuật trong TPP

Báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB)  dự báo TPP có thể làm gia giá trị xuất khẩu thực tế của Việt Nam khoảng 17% trong vòng 20 năm tới. Tuy nhiên, TPP cũng đặt ra một số yêu cầu mới về hệ thống hàng rào kỹ thuật (TBT). Việt Nam cần làm gì để đáp ứng những biện pháp kỹ thuật này khi bước vào ngưỡng cửa của TPP?
 
Các đại biểu trong hội thảo “Nghiên cứu yêu cầu và cơ chế minh bạch hóa các biện pháp kỹ thuật trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) của Việt Nam với các đối tác và đề xuất giải pháp áp dụng tại Việt Nam”. Ảnh: Hoàng Mi

Tất cả quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp tạo thành các biện pháp hay hàng rào kỹ thuật (TBT) trong thương mại. Mục đích của hàng rào này nhằm bảo hộ mậu dịch trong nước hoặc bảo vệ các lợi ích quốc gia, trong đó có việc kiểm soát và hạn chế việc nhập khẩu các sản phẩm không đáp ứng với các quy định về môi trường, an toàn, sức khoẻ... Các biện pháp kỹ thuật này về nguyên tắc là cần thiết và hợp lý nhưng chúng có thể trở thành rào cản đối với thương mại nếu nó quy định quá mức cần thiết nhằm bảo hộ hàng hóa nội địa. Do đó, TBT cũng có thể là một trở ngại cho nhiều quốc gia xuất khẩu trong đó có Việt Nam.

Theo bà Tôn Nữ Thục Uyên, Trưởng phòng Thông tin và Hỏi đáp, Văn phòng TBT, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ trong buổi hội thảo “Nghiên cứu yêu cầu và cơ chế minh bạch hóa các biện pháp kỹ thuật trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) của Việt Nam với các đối tác và đề xuất giải pháp áp dụng tại Việt Nam” ngày 09 tháng 12 năm 2015 thì TPP đặt ra các yêu cầu về nghĩa vụ minh bạch hóa TBT có sự khác biệt so với WTO, ví dụ như WTO không quy định khoảng thời gian từ khi góp ý kiến tới lúc ban hành và nơi bố cáo quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, trong khi TPP lại có quy định này.

Để thực thi các yêu cầu và cơ chế minh bạch hóa TBT của Việt Nam, bà cũng đề xuất một số giải pháp như xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở dữ liệu về TBT, nâng cao năng lực cán bộ, cải thiện cơ chế hoạt động của mạng lưới TBT.
 
Hoàng Mi

Các tin khác: