SpStinet - vwpChiTiet

 

Xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN và hợp tác đầu tư phát triển công nghệ của Việt Nam và một số nước thành viên APEC

Sáng 20/12/2016, tại Kiên Giang, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo “Xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN và hợp tác đầu tư phát triển công nghệ của Việt Nam và một số nước thành viên APEC”.
Toàn cảnh Hội thảo
Tham dự Hội thảo có ông Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo sở KH&CN các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu; đại diện các doanh nghiệp KH&CN và các doanh nghiệp tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN.

Trong những năm qua, thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực KH&CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được hiện thực hóa bằng Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2016 của Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

Theo đó, Chương trình đã đưa mục tiêu như: tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường hàng năm bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển; tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường KH&CN đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2030.

Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng mà Chương trình đề ra, trong những năm qua, Bộ KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm KH&CN như tổ chức: Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam (Techmart), sự kiện kết nối cung – cầu công nghệ, hoạt động triển lãm sản phẩm sáng tạo và kết nối doanh nghiệp, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường KH&CN, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cả nước.
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển thị trường KH&CN được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN trong giai đoạn 2016 - 2020, đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của xã hội. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, việc tổ chức Hội thảo này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường thảo luận, trao đổi kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn của Việt Nam về thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN và hợp tác đầu tư phát triển công nghệ. Đây là một trong những nội dung mà Việt Nam thực hiện thuộc khuôn khổ của Diễn đàn đối thoại chính sách KH&CN và Đổi mới sáng tạo – PPSTI mà Việt Nam là một nước thành viên tích cực để hướng tới sự kiện APEC 2017 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng bày tỏ mong muốn tại Hội thảo này, các chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước, đại diện Sở KH&CN các tỉnh, các viện, trường, doanh nghiệp trao đổi, thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp khả thi về thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN và hợp tác đầu tư phát triển công nghệ của Việt Nam, làm cơ sở báo cáo tại Diễn đàn PPSTI năm 2017.

Ông Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Hội thảo là cơ hội tốt để các chuyên gia trong và ngoài nước, các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc xúc tiến thương mại hóa két quả nghiên cứu KH&CN, đưa các kết quả nghiên cứu KH&CN đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Nhiều vấn đề tại Hội thảo đã được các đại biểu đưa ra và cùng nhau trao đổi, thảo luận như: Thách thức biến đổi khí hậu – các cơ hội đổi mới sáng tạo và thương mại hóa cho khu vực kinh tế tư nhân; Thực tiễn hoạt động nghiên cứu, hợp tác phát triển và thương mại hóa các giống lúa mới ứng phó với biến đổi khí hậu của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác đầu tư (PPP) phát triển công nghệ, kết quả nghiên cứu KH&CN và gợi ý giải pháp cho Việt Nam; Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam; Mô hình hợp tác đầu tư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Hoa Kỳ và gợi ý giải pháp cho Việt Nam; Vai trò của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ;….

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ các hoạt động thường niên nhằm tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động xúc tiến phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: