SpStinet - vwpChiTiet

 

Xua tan những hồi ức đáng sợ

Các nhà khoa học Mỹ thuộc Đại học New York đã tìm ra cách ngăn chặn những ký ức đáng sợ khỏi đầu óc con người mà không cần dùng thuốc can thiệp. Phương pháp này đã mở ra những cách tiếp cận đầy triển vọng cho các vấn đề như hội chứng rối loạn tâm thần sau chấn thương.

Sau khi thực hiện những cuộc nghiên cứu trên chuột, nhóm chuyên gia phát hiện những ký ức cũ có thể được thay đổi hoặc củng cố trong một khoảng thời gian cụ thể - gọi là thời gian “cửa sổ mở”.

Hãng tin Reuters dẫn kết quả cuộc nghiên cứu cho biết, thời gian nhạy cảm này kéo dài trong vòng 10 phút sau khi vật thí nghiệm được tái kích hoạt một ký ức cũ đã xảy ra cách đó 6 giờ.

Sau khi rút ra những kết luận từ các cuộc thí nghiệm trên chuột, các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm tương tự đối với hai nhóm người, và kết quả cũng đạt được tương tự.
QT (theo Thanh Niên)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả