SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng bể lọc sinh học Biophin

Nhóm tác giả Hoàng Văn Hùng (CĐ Cộng đồng Lào Cai), Dương Thị Minh Hòa, Ngân Thị Thanh Hòa (ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên) nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng bể lọc sinh học biophin với các vật liệu lọc khác nhau gồm sỏi cuội, cát thạch anh và than hoạt tính.

Mô hình thí nghiệm được tiến hành lần lượt với từng công thức vật liệu, mỗi lớp vật liệu lọc liên tục trong 5 ngày. Kết quả, bể lọc sinh học biophin có khả năng xử lý nước ngầm có chứa sắt và asen. Hiệu suất xử lý sắt và asen của hệ thống thay đổi theo từng công thức vật liệu khác nhau, thứ tự từ thấp đến cao như sau: Sỏi cuội + Cát thạch anh < Than hoạt tính + Cát thạch anh < Sỏi cuội + Than hoạt tính + Cát thạch anh. Trong đó, hiệu suất xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng lớp vật liệu Sỏi cuội + Than hoạt tính + Các thạch anh là cao nhất (xử lý sắt đạt 98%, xử lý asen đạt 93%)
 
TN (nguồn: TC KH&CN, chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: