SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý nước thải y tế hoàn toàn tự động

Hệ thống có tên Biofast, sử dụng công nghệ sục ozne kết hợp men vi sinh để xử lý tạp chất có trong nước thải y tế, làm nước thải sạch hơn, đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Công nghệ này là lời giải cho bài toán xử lý ô nhiễm nước thải của các cơ sở y tế và thích hợp với các doanh nghiệp cần lắp đặt hệ thống xử lý nước thải do hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả