SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý nước thải chăn nuôi heo trên mô hình hợp khối lọc kỵ khí – USBF

Nhóm nghiên cứu ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM gồm Nguyễn Thị Như Ngọc, Trương Thanh Cảnh, Lê Đức Khải sử dụng mô hình lọc kỵ khí kết hợp với USBF quy mô pilot để xử lý nước thải chăn nuôi heo.

Với ưu điểm kết hợp xử lý đồng thời các chất hữu cơ và chất dinh dưỡng, công nghệ hợp khối lọc kỵ khí – USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) kết hợp cả 3 quá trình cơ bản trong xử lý sinh học: kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí có thể loại bỏ đồng thời các chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng có trong nước thải.

Mô hình hợp khối lọc kỵ khí được dùng trong nghiên cứu này là một bể phản ứng quy mô pilot có thể tích tổng cộng là 106 lít, bao gồm 4 đơn vị: kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí và lọc dòng ngược bùn sinh học. Nước thải được lấy từ hố thu của Trung tâm Huấn luyện và Chăn nuôi Bình Thắng. Vận hành hệ thống xử lý ở các tải trọng hữu cơ khác nhau và thay đổi nồng độ rắn huyền phù (MLSS) để đánh giá những ảnh hưởng của tải trọng hữu cơ và nồng độ rắn huyền phù lên hiệu quả xử lý của hệ thống.

Kết quả cho thấy, mô hình hợp khối lọc kỵ khí – USBF có khả năng xử lý chất hữu cơ rất cao. Hiệu suất xử lý của hệ thống có thể loại bỏ tối thiểu 83,9%, tối đa 97,4%, trung bình 89,4% COD. Trong đó, bể lọc kỵ khí và bể USBF đạt hiệu suất trung bình tương ứng là 70,4% và 65%. Hiệu suất xử lý TKN cũng rất cao, trung bình là 91%. Hiệu suất xử lý TP trung bình đạt 20,1%. Mô hình rất thích hợp để xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng cao như nước thải chăn nuôi heo.
LV (nguồn: Hội nghị Khoa học trẻ ĐHQG-HCM lần 1)

Các tin khác: