SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ tiên tiến

Sản phẩm phân bón bước đầu thử nghiệm trên cây lúa tại một số vùng ở Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai cho thấy hiệu quả tốt.

Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học ở  Phòng Khoa học và Công nghệ, Bộ môn Canh tác – Khoa Nông học, Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Theo nhóm nghiên cứu, đề tài nghiên cứu được triển khai trên quan điểm biến chất thải thành sản phẩm hữu ích nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững. Cụ thể, với mức bón 25 – 30 kg/ha cho các giống lúa Bắc Thơm 7, Khang dân kết quả bước đầu đánh giá lúa đẻ khỏe, lá cứng, ít sâu bệnh hại hơn so với bón phân đơn theo cách bón truyền thống.

Việc ứng dụng tổng hợp các biện pháp công nghệ như sinh học, hóa học, vật lý... đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý tạo sản phẩm phân viên hữu cơ vi sinh, thời gian từ khi thu phân thải từ các trang trại chăn nuôi về xử lý và ép thành viên phân chỉ còn 6 – 10 tiếng. Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đặc biệt là các vi sinh vật gây hại tồn tại trong phân được tiêu diệt nhờ quá trình sốc nhiệt và các vi sinh vật có ích.

Sản phẩm phân bón bước đầu thử nghiệm trên cây lúa tại một số vùng ở Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai cho thấy hiệu quả tốt..
Nguồn: Truyền thông KH&CN

Các tin khác: