SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý các khe biến dạng của các hầm đường bộ trong thành phố

Đề tài do tác giả Đỗ Thụy Hằng (Nhà F4, Tập thể ĐH Bách khoa Hà Nội) thực hiện tìm hiểu phương án khả thi để chống thấm dột tại các khe biến dạng, nhưng vẫn giữ độ êm thuận cho bề mặt bên trong đường hầm.

Theo đó, những xô lệch và thấm dột tại các khe biến dạng của hầm đường bộ tuy khó có khả năng gây ra những sự cố nghiêm trọng và những tai nạn bất ngờ nhưng chắc chắn sẽ làm giảm tính mỹ quan và làm giảm khả năng phục vụ (nhất là khả năng thông qua) của hầm đường bộ trong thành phố. Khe biến dạng của hầm đường bộ trong thành phố phải kết hợp đáp ứng cả yêu cầu chống thấm dột và yêu cầu chống chuyển vị tương đối giữa các đoạn hầm kề bên, cho nên các phương án chống thấm dột không kèm phương án tăng khả năng chống lún trượt không đều nói chung đều chưa thỏa mãn được các yêu cầu đặt ra. Trên thực tế, khả thi nhất là phương án đảm bảo an toàn theo suốt quá trình sử dụng đường hầm: dùng ống lồng có các gờ chắn nước kết hợp với màng cách nước theo toàn bộ mặt ngoài vỏ hầm.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 8/2009) 

Các tin khác: