SpStinet - vwpChiTiet

 

Xử lý các bờ dốc bên các đường dẫn đầu cầu Bãi Cháy

Cầu Bãi Cháy là công trình góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của tam giác: Hà Nội –Hải Phòng- Quảng Ninh. Sau khi thông cầu không lâu, đã sạt lở một số bờ dốc. Vì thế tác giả Đỗ Thụy Đằng đã bắt tay tìm hiểu, phân tích nguyên nhân trên cơ sở hệ thống phân loại các kết cấu cầu kè gia cường bờ dốc đã có.

Theo tác giả, các đoạn kè bảo vệ bờ dốc bên các đường dẫn đầu cầu đều thuộc loại kè xây phủ kín. Chúng đáp ứng được các yêu cầu chính xác về cơ học. Tuy nhiên do tính thoát nước ngầm rất thấp, gần như không cho phép biến dạng, trong khi chúng chỉ làm việc với một lớp đât mỏng sát bờ dốc vì thế trừ những bờ dốc đã có chiều cao h<=2,5m, còn những bờ dốc cao dù đã phân tầng nhưng cũng rất khó đáp ứng được yêu cầu giữ ổn định bờ dốc trong điều kiện thiên tai. Bên cạnh đó chúng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái.
Đề tài đã đưa ra ý kiến điều chỉnh bờ kè theo các hướng như: bổ sung các vì neo bêtông cốt thép, tạo ra những hốc trồng cỏ xen lẫn những hốc trồng cây lưu niên, những hốc trồng cây dây leo. Những bờ dốc cao trên 2,5m nhất thiết phải xử lý theo phương án phối hợp kết cấu phi sinh học với thảm thực vật. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng đối với các công trình xử lý các bờ dốc bên các đường giao thông trong đô thị, khu du lịch cũng như đường giao thông có lưu lượng lớn.

BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 2/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả