SpStinet - vwpChiTiet

 

Bút nano vẽ nên chương mới trong chế tạo công nghệ nano

Các nhà nghiên cứu ở California, Mỹ, vừa báo cáo về việc phát triển một loại bút nano, có khả năng mang lại một phương pháp viết ra các kết cấu của hạt nano, từ dây cho tới các mạch, nhanh và thuận tiện để chế tạo các linh kiện điện tử, các thí nghiệm chẩn đoán y tế và các ứng dụng công nghệ nano được dự đoán trong tương lai.


Trong nghiên cứu mới này, nhà nghiên cứu Ming Wu và cộng sự cho biết, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số kỹ thuật khác nhau để chế tạo ra các kết cấu của hạt nano, có độ dày chỉ 1/50.000 một sợi tóc người. Nhưng các kỹ thuật hiện tại có xu hướng quá phức tạp và chậm. Chúng đòi hỏi các công cụ cồng kềnh và tốn hàng phút hoặc hàng giờ để hoàn thành. Những kỹ thuật này cũng đòi hỏi việc sử dụng nhiệt độ rất cao để sắp xếp các cấu trúc nano vào các bề mặt mục tiêu của chúng. Những giới hạn như vậy làm hạn chế ứng dụng rộng rãi của những công nghệ này.

 Các nhà nghiên cứu cho biết Bút nano đã giải quyết được những vấn đề này. Trong nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã sử dụng nó để làm lắng nhiều hạt nano khác nhau thành các kết cấu cụ thể với sự có mặt của cường độ ánh sáng và nhiệt tương đối thấp. Quy trình này, cần sử dụng các bề mặt “dẫn quang", chỉ mất có vài giây để hoàn thành.

 Nhóm nghiên cứu cho biết, các nhà chế tạo có thể điều chỉnh kích cỡ và mật độ của các kết cấu bằng cách điều chỉnh điện áp, cường độ ánh sáng và thời gian tiếp xúc áp dụng cho toàn bộ quá trình.
 

OV (theo NACESTI)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả