SpStinet - vwpChiTiet

 

Buổi làm việc về vấn đề tăng cường hỗ trợ đối với các nhóm nghiên cứu trẻ tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

Ngày 30/3/2011, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng đại diện các Vụ chức năng trong Bộ đã có buổi làm việc bàn về vấn đề tăng cường hỗ trợ đối với các nhóm nghiên cứu trẻ (NNCT) tại các trường đại học, viện nghiên cứu.
 

Theo Thứ trưởng Chu Ngọc Anh, tiềm năng của các NNCT tại các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam là không nhỏ nhưng vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ khảo sát, xác định các NNCT có khả năng để tạo điều kiện cho họ tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước.
Để thực hiện được việc này, Lãnh đạo Bộ đã giao các Vụ chức năng tổ chức các đoàn công tác tiếp xúc với các đầu mối để xác định các NNCT đạt yêu cầu. Thành viên của đoàn công tác gồm chuyên gia công nghệ, cán bộ đánh giá nhóm, đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn quy trình tài chính. Công việc này dự kiến sẽ tiến hành trong 2 tháng (từ nay đến hết tháng 5) để có thể bổ sung các NNCT vào danh sách thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước ngay trong năm 2011.
 
TN (Nguồn: Tạp chí Hoạt động Khoa học)
  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả