SpStinet - vwpChiTiet

 

Thử nghiệm hệ thống tự sinh năng lượng trên biển

Mới đây, hệ thống tự sinh năng lượng từ sóng có tên PowerBuoy có khả năng tự sinh năng lượng cung cấp cho các thiết bị hàng hải đã được đưa vào thử nghiệm bởi Hải quân Mỹ.
Hệ thống giám sát và điều khiển hàng hải thường phụ thuộc vào các máy phát điện chạy bằng dầu diesel luôn đòi hỏi phải bảo trì và tiêu hao nhiều nhiên liệu. Hệ thống tự sinh năng lượng từ sóng ra đời là bước đột phá mới trong việc cung cấp nhiên liệu sạch cho rada trên biển và các hệ thống thông tin liên lạc hoạt động hiệu quả bất kể mọi điều kiện sóng hay ngoài khơi xa.
PowerBuoy được thiết kế và sản xuất bởi Công ty Ocean Power Technologies (OPT), công ty chuyên sản xuất năng lượng từ sóng, dưới sự kiểm soát của Lực lượng viễn chinh Hải quân Mỹ (LEAP) nằm trong chương trình an ninh ven biển và giám sát hàng hải.
Cơ chế hoạt động của PowerBuoy như sau: khi sóng lên hoặc xuống sẽ đẩy các piston nằm dưới nước cũng chuyến động lên, xuống làm chạy máy phát điện và sau đó sản sinh ra năng lượng. Ngoài ra hệ thống  còn được trang bị mạng lưới rada và công nghệ thông tin liên lạc hiện đại do Viện ĐH Hàng Hải Rutger hợp tác với Coastal Sciences sản xuất.
Được thiết kế để giám sát các hoạt động hàng hải gần bờ biển, các bến cảng và bãi biển, PowerBuoy còn có thể cung cấp điện cho hệ thống phát hiện và giám sát tàu thuyền đồng thời lưu trữ năng lượng đảm bảo cho các thiết bị hoạt động trong thời gian dài nếu không có sóng. (qivana viet nam)Hệ thống không yêu cầu phải bảo dưỡng trong 3 năm.
Nguồn:  Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả