SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển Việt Nam

Ngày 27/4/2011, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia (gọi tắt là Cục Thông tin) phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh, Sở KH&CN Đà Nẵng, Sở KH&CN Cần Thơ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Triển khai xây dựng Hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển Việt Nam” tại 4 điểm đầu cầu (Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. HCM).
  

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ KH&CN có đại diện lãnh đạo Ban KH&CN địa phương, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, đại diện Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính. Về phía các Sở KH&CN, có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và các đơn vị thông tin của 51 Sở KH&CN trong số 63 Sở KH&CN của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
TS. Tạ Bá Hưng – Cục trưởng Cục Thông tin đã trình bày giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước về thông tin và thống kê KH&CN trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, khung khổ pháp luật cho hoạt động thông tin KH&CN về cơ bản đã được hình thành, đang tiếp tục được hoàn thiện và đã có những quy định rất cơ bản về thông tin và thống kê KH&CN. Trong kế hoạch năm 2011, Bộ KH&CN đã giao cho Cục Thông tin thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin nghiên cứu và phát triển (NC&PT) Việt Nam”. Hệ thống này sẽ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về KH&CN và tăng cường phổ biến những kết quả của hoạt động NC&PT có sử dụng ngân sách Nhà nước.
Theo đó, để đảm bảo tính thống nhất trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về đề tài đang tiến hành (DETAI) và kết quả nghiên cứu đã nghiệm thu (KQNC), Cục Thông tin sẽ phát triển phần mềm quản trị 2 CSDL DETAI và KQNC, phổ biến đến các sở KH&CN để sử dụng.
Đồng thời sẽ đào tạo cán bộ của các sở KH&CN sử dụng phần mềm CSDL và xử lý thông tin; thu thập, xử lý thông tin cập nhật CSDL DETAI và KQNC tại các bộ, ngành, địa phương và cập nhật vào 2 CSDL quốc gia về NC&PT; số hóa tập trung nguồn thông tin về NC&PT (các bản thuyết minh đề tài và báo cáo KQNC);
Cùng với đó, Cục Thông tin sẽ phát triển công cụ đưa CSDL lên website và chuyển giao cho các địa phương để đưa 2 CSDL được xây dựng tại sở KH&CN (gọi là CSDL DETAI và KQNC cục bộ) lên website của sở KH&CN (hoặc website khác do sở KH&CN quyết định) để phục vụ tra cứu thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu.
CSDL tích hợp (từ các dữ liệu mà các sở KH&CN trao đổi) sẽ được tạo lập tại Cục Thông tin. Đồng thời, CSDL này sẽ được tích hợp với dữ liệu về đề tài và báo cáo KQNC của nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và đưa lên mạng Vista (tại địa chỉ: http://www.vista.vn/) để khai thác thông tin phục vụ những đối tượng có nhu cầu thông tin đề tài và KQNC.
Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng và rất cần thiết. Hệ thống thông tin NC&PT nếu được triển khai hiệu quả sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước và kết quả của những nhiệm vụ này. Hệ thống sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều đối tượng như các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, tập thể các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, cá nhân các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, sinh viên cũng như nhiều đối tượng khác.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả