SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng Thừa Thiên - Huế thành trung tâm khoa học - công nghệ

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt đề án “Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước”.

Theo đó, đến năm 2015 trung tâm này sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu kiểm nghiệm hóa dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và kiểm định tất cả các loại hàng hóa, công trình, công nghệ trên địa bàn. Đến năm 2020, khoa học - công nghệ đóng vai trò chủ đạo tạo bước đột phá cho nền kinh tế của tỉnh.

Có 36 chương trình, đề án, dự án xây dựng và phát triển khoa học - công nghệ giai đoạn từ nay đến năm 2020 được ưu tiên đầu tư, trong đó điển hình là Khu công nghệ cao Thừa Thiên - Huế, các viện nghiên cứu bảo tồn di sản Huế... với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.
 
Nguồn: Tuổi trẻ Online

Các tin khác: