SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm Labview để dạy học vật lí lớp 10

Hiện đại hóa giáo dục bằng việc đưa các phần mềm tin học vào giảng dạy là xu hướng tất yếu và phổ biến trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh tốt hơn, toàn diện hơn.

ThS. Mai Hoàng Phương và SV. Ngô Minh Nhựt (Đại học Sư phạm TP.HCM) đã nghiên cứu xây dựng thành công một số mô hình thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm Labview phục vụ cho việc dạy học môn Vật lí 10 – chương Động học.

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế, các tác giả đã tạo ra bộ thí nghiệm gồm: card USB Arduino UNO (mạch vi xử lý); cảm biến siêu âm SRF 04 và giao diện điều khiển trên máy tính cá nhân, cho phép thực hiện các bài thí nghiệm như: khảo sát chuyển động thẳng biến đổi đều; chuyển động thẳng đều; sự rơi tự do; dao động điều hòa của con lắc lò xo. Bộ thí nghiệm đã giải quyết các hạn chế của bộ thí nghiệm truyền thống trong việc đo đạc và xử lý kết quả thí nghiệm, giúp giáo viên và học sinh dễ dàng thực hiện các thí nghiệm kiểm chứng trên lớp hay ở nhà. Giá thành sản phẩm khoảng 750 ngàn đồng, rẻ hơn sản phẩm nhập khẩu.

Hiện nay, các tác giả vẫn tiếp tục nghiên cứu nhằm khắc phục những điểm còn tồn tại của bộ thí nghiệm, để tiến tới thiết kế các thí nghiệm trong chương Động lực học và các định luật bảo toàn, sử dụng thêm cảm biến gia tốc và cảm biến lực. 
Nguồn: Tạp chí Khoa học Giáo dục, ĐHSP TP.HCM, số 8/2015

Các tin khác: