SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng tạp chí hàng đầu Việt Nam về KH-CN

Nhằm mục đích xây dựng một Tạp chí hàng đầu Quốc gia với nội dung đa ngành, đa lĩnh vực về các hoạt động KH&CN, ngày 11/3 tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn Tạp chí.
 

Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn Tạp chí KH&CN Việt Nam (Hội đồng) được thành lập nhằm tư vấn cho Lãnh đạo Tạp chí về các vấn đề có liên quan đến chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phát triển Tạp chí qua các hình thức như tham gia viết bài, phản biện các bài báo khoa học cũng như phát triển mạng lưới cộng  tác viên của Tạp chí.

Ngoài ra, phiên họp cũng tiến hành tham khảo ý kiến của các đại biểu về một số nhiệm vụ của thành viên Hội đồng trong thời gian tới như: Tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển tạp chí; Tham mưu cho Tạp chí về các chính sách, cơ chế trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô phát hành, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tham gia viết bài, phản biện các bài báo đăng trên Tạp chí, phát triển mạng lưới cộng tác viên; Tham gia xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển, xuất bản Tạp chí,…

Các thành viên Hội đồng cũng đã có các ý kiến thảo luận, đề xuất xây dựng Tạp chí theo hướng đa ngành, đa thông tin. Xuất bản theo mô hình Tạp chí science – một Tạp chí khoa học uy tín trên thế giới nhằm hướng tới những bài “đỉnh” mang tầm cao của các nhà khoa học.

Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao các ý kiến đóng góp, xây dựng của các đại biểu, thành viên Hội đồng nhằm tiến tới xây dựng thành một Tạp chí hàng đầu Quốc gia trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ đưa thông tin tới các bạn đọc những cơ chế chính sách hay mua sam phát triển KH&CN cũng như đăng tải về các công trình khoa học.

Bộ trưởng cũng mong muốn cùng với tâm huyết, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoạt động khoa học trong thời gian qua, các thành viên Hội đồng sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của Tạp chí nhằm tiến tới đăng tải các bài viết mang tính đa ngành tạo bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác: