SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu diazion, chlorpyriphos, alpha cypermethrin và fenvalerat phun trên rau bằng phương pháp HPLC với đầu dò dãy diod quang

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Ngọc Vân (Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược, Trường ĐH Y dược Cần Thơ) và Nguyễn Đức Tuấn (Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược, ĐH Y dược TP.HCM) thực hiện nhằm tìm ra một quy trình chung xác định dư lượng thuốc trừ sâu diazinon (D), chlorpyriphos (C), alpha cypermethrin (A) và fenvalerat (F) phun trên rau bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với đầu dò dãy diod quang (PDA).

Nghiên cứu tiến hành với rau cải xanh được phun các thuốc trừ sâu Diaphos 50EC chứa D 50% (kl/kl); Pyrinex 20EC chứa C 20% (kl/kl); hệ thống HPLC Alliance 2695, đầu dò PDA 2996 (Waters, Mỹ); các hoá chất dung môi aceton, n-hexan, methanol, diethyl ether…
Kết quả, quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu D, C, A và F đã được xây dựng, sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn để làm sạch và làm giàu mẫu và kỹ thuật HPLC với đầu dò PDA để xác định dư lượng. Theo đó, điều kiện sắc ký thích hợp là cột pha đảo C18 Phenomenex Gemini (250x4,6mm, 5μm), đầu dò PDA, bước sóng phát hiện 205 nm, thể tích tiêm mẫu 50μl, tốc độ dòng 1ml/phút, nhiệt độ cột: nhiệt độ phòng, pha động acetonitril-nước (75:25, tt/tt). Phương pháp có độ nhạy và tính chọn lọc cao, cho kết quả chính xác và có tính lặp lại. Đã ứng dụng quy trình để khảo sát động thái dư lượng A, C, A và F trên rau cải xanh ở vùng rau an toàn và không an toàn tại Hóc Môn.
LV (nguồn: TC Dược học, số 382-2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả