SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng quy trình phân tích heroin, cocain và các sản phẩm chuyển hóa trong nước tiểu bằng GC/MS

Đề tài do các tác giả Nguyễn Tường Vy (ĐH Dược Hà Nội), Đặng Đức Khanh (Viện Pháp y Quân đội) thực hiện xây dựng quy trình phân tích hai chất ma túy điển hình là heroin, cocain và các sản phẩm chuyển hóa của chúng trong nước tiểu bằng phương pháp GC/MS và ứng dụng phương pháp phân tích đã xây dựng để phân tích mẫu giám định.

Kết quả, nhóm tác giả đã xây dựng được quy trình phân tích heroin, cocain và các sản phẩm phân hủy trung gian bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ. Quy trình phân tích có độ thu hồi cao (thấp nhất là 82,3% và cao nhất là 96,3%), kết quả phân tích chính xác. Đã đánh giá quy trình phân tích thông qua khảo sát các thông số như độ lặp lại, độ thu hồi, khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng. Đã áp dụng quy trình phân tích trên để phân tích 11 mẫu nước tiểu gởi đến xét nghiệm. Trong đó tất cả mẫu đều phát hiện thấy các chất ma túy nghiên cứu.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 1/2012)

Các tin khác: