SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng quan hệ động học và động lực học cần thiết cho đoàn xe buýt nối toa

Đoàn xe buýt nối toa là dạng phương tiện vận chuyển hành khách cỡ lớn gồm hai khâu (xe kéo và thân sau) được liên kết với nhau thông qua một khớp nối. Nhằm nâng cao tính an toàn và ổn định chuyển động dựa để đưa tâm quay vòng của hai khâu tiệm cận nhau trong quá trình đoàn xe tham gia giao thông, Ths Tô Hoàng Tùng thực hiện đề tài “xây dựng quan hệ động học và động lực học cần thiết cho đoàn xe buýt nối toa”

Khi đoàn xe chuyển động với vận tốc cao, tính ổn định chuyển động sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thân sau chuyển động tự do, không được kiểm soát. Vì thế, việc xây dựng mối quan hệ lý thuyết làm cơ sở cho việc điều khiển góc quay là cần thiết, góp phần nâng cao tính ổn định chuyển động cho đoàn xe, đặc biệt trong chuyển động quay vòng.
Đề tài thực hiện qua ba bước cơ bản: đưa ra phương pháp thực hiện, giới thiệu đoàn xe buýt nối toa Mercedes-Benz EuroII Galaxy, giới thiệu mô hình lốp của tác giả Dolmatovski, xây dựng mô hình lý thuyết nghiên cứu. Các kết quả của mô hình có thể áp dụng để làm giá trị so sánh khi xây dựng chương trình điều khiển góc quay xe kéo thân sau.

BH (Theo Tạp chí GTVT, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả