SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng phương pháp phát hiện chất màu rhodamin B có mặt trái phép trong một số dạng mỹ phẩm

Đề tài do các tác giả Lê Thị Hoa, Thái Nguyễn Hùng Thu (ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Thị Hoàng Liên, Trịnh Văn Lẩu (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương) thực hiện nghiên cứu xây dựng một phương pháp ổn định thuận tiện để kiểm tra phát hiện rhodamin B (RB) có mặt trong mẫu mỹ phẩm.
Theo đó, một phương pháp phát hiện RB có mặt trái phép trong son môi, sơn móng và phấn mắt đã được xây dựng gồm quy trình chiết RB từ nền mẫu và quy trình phân tích RB bằng HPLC pha đảo với detector PDA. Phương pháp đã được thẩm định về độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ đúng, độ lặp lại. Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy quy trình đã thiết lập phù hợp để áp dụng kiểm tra sự có mặt trái phép của RB trong son môi, phấn mắt và sơn móng tay. Giới hạn phát hiện RB là 0,02 µg/ml tương ứng 1,0 µg/g chế phẩm. Áp dụng phương pháp để kiểm tra 18 mẫu mỹ phẩm có trên thị trường đã phát hiện 2 mẫu sơn móng và 1 mẫu son có chứa RB.
LV (nguồn: TC Dược học, số 426-2011)

Các tin khác: